Privatskolens første skoledag

Det var en festdag, da Allerød Privatskole åbnede dørene for over 200 elever, som efterfølgende tog de fine lokaliteter i brug

Initiativgruppen klippede i fællesskab det røde bånd over, hvorefter privatskolen var erklæret for åben. Foto: AOB

Initiativgruppen klippede i fællesskab det røde bånd over, hvorefter privatskolen var erklæret for åben. Foto: AOB

I morges samledes elever og forældre foran porten til Allerød Privatskole. Præcis kl. 8:30 kom skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj frem, og idet han bød "god morgen" åbnede skyerne sig, og solen brød symbolsk frem. 

Da skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj bød "god morgen" åbnede skyerne sig, og solen brød symbolsk frem. Foto: AOB

Da skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj bød "god morgen" åbnede skyerne sig, og solen brød symbolsk frem. Foto: AOB

Det røde bånd klippes over
Efterfølgende klippede initiativgruppen i fællesskab det røde bånd over, hvorefter skolen var erklæret for åben. De 207 elever - i 0.-8. klasse - fordelte sig med deres klasselærer ind i de nye flotte klaseværelser.

Efter den fælles morgensang - I østen stiger solen op - med skolelederen ved klaveret - havde eleverne en lille time i klasseværelserne sammen med deres lærere. 

Alle sang med på morgensangen: "I østen stiger solen op". Foto: AOB

Alle sang med på morgensangen: "I østen stiger solen op". Foto: AOB

Balonner slippes løs
Klokken 10:00 mødtes elever, lærere og forældre foran skolen. Eleverne have hver en ballon, som blev sluppet løs ved nedtælling og som steg flot til vejrs. Efterfølgende blev der plantet et træ - en blodblomme - hvor mange af eleverne var med til selve plantningen.

Eleverne have hver en ballon, som blev sluppet løs ved nedtælling, og over 200 balloner steg flot til vejrs. Foto: AOB

Eleverne have hver en ballon, som blev sluppet løs ved nedtælling, og over 200 balloner steg flot til vejrs. Foto: AOB

Mange af eleverne var med til at plante et træ - en blodblomme. Foto: AOB

Mange af eleverne var med til at plante et træ - en blodblomme. Foto: AOB

Alle ville sikre, at træet stod helt lige, mens Mikkel Kofod Løvenhøj sørgede for, at der kom godt med muldjord omkring rødderne. Foto: AOB

Alle ville sikre, at træet stod helt lige, mens Mikkel Kofod Løvenhøj sørgede for, at der kom godt med muldjord omkring rødderne. Foto: AOB

Pil Rasmussen - fra initiativgruppen - fortæller til AOB, at der er mellem 19-24 elever i klasserne, undtagen i 3. klasse - her er der to spor og 13-14 i klasserne. Ca. 10% af eleverne kommer fra nabokommuner.

Fra tirsdag til torsdag har eleverne et intro-forløb i klasserne og på tværs af klasserne, for at blive rystet sammen, og fredag er således den første reelle skoledag.

Reception
Fra klokken 14:00 til 16:00 var der indvielses-reception, hvor Mikkel Kofod Løvenhøj bød velkommen og takkede for al den hjælp, der var kommet fra alle sider og ikke mindst fra ejeren Ib Henrik Rønje, som havde været utrolig positiv og initiativrig med hensyn indretningen af skolen.

Ejeren, Ib Henrik Rønje, skænkede et maleri til privatskolen. Kim Dal (i hvid skjorte) var den person, som fra ejerens side har styret projektet. Foto: AOB

Ejeren, Ib Henrik Rønje, skænkede et maleri til privatskolen. Kim Dal (i hvid skjorte) var den person, som fra ejerens side har styret projektet. Foto: AOB

Efterfølgende talte formanden for initiativgruppen Kim Zillo Rokamp, som bl.a. nævnte, at han ikke i sin vildeste fantasi havde troet, at privatskolen kunne ende med et så flot resultat, som man nu var nået frem til.

Sluttelig holdt borgmester Jørgen Johansen tale og måtte tilstå, at han personligt simpelthen ikke troede på dette projekt, men måtte efterfølgende erkende, at han tog fejl - det er et enestående resultat.  

Borgmester Jørgen Johansen: "Jeg må ærlig tilstå, at jeg personligt aldrig har troet på dette projekt - men må nu erkende, at jeg tog fejl - et enestående resultat!" Foto: AOB

Borgmester Jørgen Johansen: "Jeg må ærlig tilstå, at jeg personligt aldrig har troet på dette projekt - men må nu erkende, at jeg tog fejl - et enestående resultat!" Foto: AOB

Pil Rasmusen sammen med mesterkokken,   Camilla Juhl Lemche, som fortæller, at eleverne i et vist omfang skal være med til at tilberede maden. Der spises i tre hold. Foto: AOB

Pil Rasmusen sammen med mesterkokken, Camilla Juhl Lemche, som fortæller, at eleverne i et vist omfang skal være med til at tilberede maden. Der spises i tre hold. Foto: AOB

Biologi og fysik/kemi-lokalerne var indrettet med helt nyt inventar. Foto: AOB

Biologi og fysik/kemi-lokalerne var indrettet med helt nyt inventar. Foto: AOB

Initiativgruppen, som har arbejdet på projektet i næsten to år, har nu afsluttet sin mission. Fra venstre: Henrik Kim Christensen, Thomas Vesterholt, Gerth Rasmussen, Michael Nørregård, Pil Rasmussen og Kim Zillo Rokamp. Foto: AOB

Initiativgruppen, som har arbejdet på projektet i næsten to år, har nu afsluttet sin mission. Fra venstre: Henrik Kim Christensen, Thomas Vesterholt, Gerth Rasmussen, Michael Nørregård, Pil Rasmussen og Kim Zillo Rokamp. Foto: AOB