Ny stiforbindelse fra Blovstrød Enge til Kongevejen

Forvaltningen ligger pt. i forhandlinger med Forsvaret om muligheden for at anlægge en sti langs Drabækken

I forbindelse med Allerød Kommunes sti-strategi foreslås en stiforbindelse på det miltære område fra Blovstrød Enge til den nye bebyggelse (Drabæk Huse) på den anden side af Kongevejen. Sti-markering: AOB

I forbindelse med Allerød Kommunes sti-strategi foreslås en stiforbindelse på det miltære område fra Blovstrød Enge til den nye bebyggelse (Drabæk Huse) på den anden side af Kongevejen. Sti-markering: AOB

Byrådet har i forbindelse med kommunens sti-strategi på investeringsoversigten for 2016 afsat 214.000 kr. til anlæg af en række rekreative stier. Som 2. prioritet ligger et forslag til et nyt stianlæg i Blovstrød. Stiforslaget fremgår af ovenstående plan og viser en ny sti - primært på det militære område - som skal forbinde Blovstrød Enge med den nye bebyggelse på den anden side af Kongevejen - Drabæk Huse.

Af forvaltningens indstilling fremgår følgende oplysninger: Forvaltningen er i dialog med Forsvaret på Høvelte Kaserne om muligheden for at lægge en sti langs Drabækken. Stien vil forbinde stisystemet i den ny del af Blovstrød med stien ved Blovstrød Enge.

Etableringsomkostningerne til de ca. 500 m sti vurderes at være ca. 150.000 kr. Etablering af stierne prioriteres i en rækkefølge, hvor Drabækstien ligger som nummer to i rækken, og afhængigt af de konkrete tilbud udføres stien måske allerede i år. 

I morgen, tirsdag, skal sagen behandles i Teknik- og Planudvalget.

Et kig fra Kongevejen ned mod Drabækken, som er markeret med blåt. Foto og grafik: AOB

Et kig fra Kongevejen ned mod Drabækken, som er markeret med blåt. Foto og grafik: AOB