Ny idrætsforening i Blovstrød

'Ny Allerødgård I.F' er navnet på den nye idrætsforening, der som navnet fortæller, holder til på Ny Allerødgård i Blovstrød

'Ny Allerødgård I.F' er den nye idrætsforening, der holder til på Ny Allerødgård, hvor Allerød Privatskole som bekendt bor. Foto: AOB

'Ny Allerødgård I.F' er den nye idrætsforening, der holder til på Ny Allerødgård, hvor Allerød Privatskole som bekendt bor. Foto: AOB

Idrætsaktivitet til børn og unge tidligere på dagen
Henover sommeren har en gruppe forældre i Allerød arbejdet på at etablere en ny idrætsforening, der ønsker at tilbyde idrætsaktivitet til primært børn og unge tidligere på dagen end de traditionelle foreningstilbud udbudt efter klokken 16:00. Det skriver allerødnyt.dk og fortsætter:

Foreningen ser fornyede muligheder for at få flere børn introduceret til idræt i Allerød. Dette efter åbningen af Allerød Privatskole her i august 2016, der som fri grundskole ikke er bundet af folkeskolereformens forlængede skoledage. 

"Grundtanken er, at foreningen skal fungere som brobygger mellem børnenes skolegang og de traditionelle idrætsforeninger i og omkring Allerød ved at tilbyde intro-forløb til mange forskellige sportsgrene," beretter formand Hans Christian Linderoth til Allerød Nyt og fortsætter: 

Strakt hånden ud til en række idrætsforeninger
"Vi har strakt hånden ud til en række af kommunens idrætsforeninger - blandt andre Allerød Fodbold Klub, Blovstrød Tennisklub, Skytteforeningen - og er blevet meget flot modtaget, da vi deler en fælles passion om at få børn og unge introduceret til idræt. Såfremt de unge efter et endt introduktionsforløb ønsker at tilgå de mere specialiserede idrætsforeninger, står vi for at facilitere interessen og eventuelt også indmeldelsesproceduren."

Allerødnyt.dk skriver videre: Foreningen arbejder desuden på at give introduktion til nogle af de marginale idrætsgrene i Allerød, for eksempel børne-yoga, børne-klatring, mountainbike, børne-pilates, cheerleading, hvor målet er at enkelte af disse introduktionsforløb bliver stående tilbud i Ny Allerødgård I.F, såfremt der er efterspørgsel på det.

Fra tanken var født, til at foreningen blev stiftet og godkendt af Allerød Kommune under lov om folkeoplysning, er der ikke gået mange måneder – og foreningen arbejder p.t. intenst på at få lagt programmet fast for sæsonen 2016/17. 

Aftale med Allerød Privatskole
Foreningen har ledt efter egnede lokaler til såvel kontor som aktiviteter, og har indgået aftale med Allerød Privatskole om at etablere kontor i deres fantastiske lokaler på Ny Allerødgård, og foreningen blev derfor navngivet 'Ny Allerødgård I.F'. 

"Vi er ikke helt klar med indmeldelses-procedurerne endnu, da vi blandt andet afventer endelig bekræftelse på bank-setup i samarbejde med Jyske Bank i Allerød," siger Susanne Wiid, der er næstformand i foreningen, og som opfordrer folk til at følge med på foreningen hjemmeside na-if.dk. 

"Vores program forventer vi at kunne præsentere på vores hjemmeside senest primo september, og det vil løbende blive udviklet i samarbejde med medlemmerne," slutter Susanne Wiid.

 

PÅ FORENINGENS HJEMMESIDE (na-if.dk) SKRIVER MAN: 

En nyskabelse for børn og unge

gymnastikmm**.jpg

Idrætsforeningen er stiftet med henblik på at skabe endnu mere fokus på idræt i bred forstand for børn og unge - og vil arbejde for at levere idrætstilbud til børn og unge i tidsrum, hvor traditionelle idrætsforeninger ikke har aktiviteter.

Samtidigt vil vi fungere som brobyggere til de traditionelle idrætsforeninger - ved at introducere børn og unge til forskellige typer af idræt, i partnerskab med disse idrætsforeninger.