Menighedsrådsvalg

Nuværende valgperiode udløber den 30. november, og valgperioden ændres fra fire til to år

Det nye menighedsråd skal vælges for en toårig periode. Foto: AOB

Det nye menighedsråd skal vælges for en toårig periode. Foto: AOB

Indeværende valgperiode 2012–2016 for Blovstrød menighedsråd udløber med dette kirkeår den 30. november, hvorfor der holdes orienterings- og opsllingsmøde onsdag, den 13. september klokken 19:30 i Blovstrød Sognegård.

Toårig valgperiode
Menighedsrådet har ansøgt kirkeministeriet om tiladelse til - og har fået lov til - at ændre valgperioden fra fire år til to år. Det nye menighedsråd skal således vælges for en toårig periode.

Blovstrød menighedsråd består af syv valgte medlemmer og to faste medlemmer (præsterne). Antallet af valgte medlemmer er afhængig af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.

Forskellige valgformer
På orienteringsmødet gennemgås menighedsrådets arbejde og de allerede planlagte arbejder i den kommende valgperiode samt reglerne for de forskellige valgformer, fredsvalg eller listevalg.

Ved fredsvalg aftales, hvem der frivilligt stiller op til valg. Disse personer føres på en valgliste, der tidligere blev kaldt 'Blovstrød listen'. Der bør ligeledes vælges minimum tre suppleanter l menighedsrådet.

Ved listevalg kan en eller flere grupper i sognet opstille kandidater i det kommende menighedsrådsvalg, og der skal så afholdes valg, på samme vis, som når der afholdes kommunalvalg.

Bekendtgørelse af lov om valg i menighedsråd kan i sin fulde ordlyd ses på retsinformation.dk – LBK nr. 610.