Politiet vil slå hårdt ned på uacceptabel adfærd

På et fælles møde mellem politiet, 
Handelsforening og Røde Kors blev det aftalt i højere grad at samarbejde om at skabe tryghed

Ved mødet understregede man, at problemet ikke alene stammer fra beboere fra Center Sandholm. Problemerne skyldes også andre personers uacceptable adfærd. Arkivfoto: AOB

Ved mødet understregede man, at problemet ikke alene stammer fra beboere fra Center Sandholm. Problemerne skyldes også andre personers uacceptable adfærd. Arkivfoto: AOB

På et fælles møde mellem Nordsjællands Politi, Allerød Handelsforening og Røde Kors blev det aftalt i højere grad at samarbejde om at skabe tryghed i bymidten. Det skriver Frederiksborg Amts Avis og uddyber:

Mødet imellem de tre parter fandt sted på baggrund af den seneste tids historier om butikstyverier i bymidten, hvor Netto blandt andet har valgt at indskrænke åbningstiden fra klokken 22 til 20.

Mødedeltagerne var enige om, at den adfærd, der er blevet beskrevet i pressen, ikke er acceptabel. Og det blev blandt andet aftalt, at forretningerne, i højere grad end det sker i dag, skal anmelde tyverier og uacceptabel adfærd.

I en pressemeddelelse - der er udsendt på baggrund af mødet - står der blandt andet: "Antallet af anmeldte butikstyverier har været stigende i 2016 primært i supermarkederne, hvilket mødedeltagerne ikke finder acceptabelt. Det vil der stadig være fokus på at nedbringe. Men den generelle opfattelse på mødet var, at det er den utryghedsskabende adfærd over for forretningernes ansatte og byens borgere i forbindelse med tyverier, som bør have mest fokus."
 
Stationsleder ved Nordsjællands Politi, Freddy Bech Jensen siger i den forbindelse. "Det har været et konstruktivt og positivt møde, hvor vi har givet hinanden håndslag på en hurtig og effektiv dialog." 

Derudover understreger alle parter, at problemet ikke alene stammer fra beboere fra Center Sandholm. Problemerne skyldes også andre personers uacceptable adfærd, og situationen er mere nuanceret, end det hidtil har været beskrevet.

"Det er vigtigt, at der ikke tegnes et forkert billede af vores naboer i Sandholm, hvor det er et fåtal, der træder ved siden af. Vi har nu indledt en styrket dialog med Røde Kors," fortæller  formanden for Allerød Handelsforening, Lene Krogh.

Det initiativ tager centerchef Carsten Isaksen, Røde Kors, godt imod og siger: "Røde Kors er glad for den tættere dialog med handelsforeningen og Nordsjællands Politi, som vi i forvejen har et tæt samarbejde med, og vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at sikre trygheden og det gode naboskab."

Freddy Bech Jensen siger: "Vi vil slå hårdt ned på den utryghedsskabende adfærd," og tilføjer: "Jeg vil i den nærmeste tid tage kontakt til de øvrige supermarkeder."