Den sidste høst

Høsten er i fuld gang på markerne omkring os - bl.a. mellem XL-Byg og Blovstrød Stadion, men det var absolut sidste chance for at se en mejetærsker på disse marker

Det var absolut sidste chance for at se en mejetærsker på disse marker   mellem XL-Byg og Blovstrød Stadion. Foto: Niels Kirkegaard

Det var absolut sidste chance for at se en mejetærsker på disse marker mellem XL-Byg og Blovstrød Stadion. Foto: Niels Kirkegaard

En af vore læsere, Niels Kirkegaard, har sendt os dette læserindlæg:
"Da jeg mandag aften kørte hjem ad Sortemosevej, var høsten i fuld gang på marken mellem XL-Byg og Blovstrød Stadion. Pludselig slog det mig, at det faktisk var intet mindre end historisk. Det var absolut sidste chance for at se en mejetærsker på disse marker, og straks svingede jeg øsen rundt for at nyde det imponerende syn. 

Det måtte jeg have et billede af. Jeg fik da også et motiv i kassen, et med stadionanlægget i baggrunden og et med Ny Allerødgård.  

Med opførelse af almene boliger på marken, som grænser op til XL-Byg, og en snarlig udbygning på den resterende del, bliver der sikkert aldrig sået kornafgrøder på disse arealer mere, og markerne bliver formentlig heller ikke forpagtet ud til nogen landmand. 

Høstet på kun en times tid
Det gjorde stærkt indtryk på en bondeknægt at se den store Claes mejetærsker med 7,5 meter bredt skærebord, mens traktor og kornvogn kørte ved siden af og opsamlede kornet, der blev sneglet over i vognen under kørsel. Med de store maskiner blev hele marken høstet på kun en times tid. 

Den sidste høst på marken bestod af rughvede (Triticale), der er en af de nyere kornsorter i dansk landbrug, en krydsning af rug og hvede."  

Med Ny Allerødgaard I baggrunden ses den store Claes mejetærsker med 7,5 meter bredt skærebord gnave sig igennem kornmarken.   Foto: Niels Kirkegaard  

Med Ny Allerødgaard I baggrunden ses den store Claes mejetærsker med 7,5 meter bredt skærebord gnave sig igennem kornmarken. Foto: Niels Kirkegaard 

Den grønne kile skal bevares
Niels Kirkegaard slutter: "Nu mister vi det åbne land syd for Sortemosevej. Men markerne på den anden side bør forblive åbent land med korn og græssende kreaturer som i dag - både fordi det har en herlighedsværdi, men også fordi en grøn kile mellem Lillerød og Blovstrød vil bidrage til, at Blovstrød bevarer sin integritet."

Vi bør kæmpe for det åbne land mellem vores byområder. Tag ikke det sidste stykke jord fra os!"