Focus på handicap-P-pladser

"Handicap p-pladser skal respekteres," siger formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer

Skiltet taler for sig selv! Foto: AOB

Skiltet taler for sig selv! Foto: AOB

"P-pladser til handicappede skal respekteres. De skal ikke bruges til varer eller almindelig parkering eller noget som helst andet." Det fastslår formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hamme.

Kai Nørrung, næstformand i Ældre Sagen, oplever ofte, at handicap p-pladser i lokalområdet ikke respekteres. Det skriver allerødnyt.dk og uddyber:

"Jeg kan komme med talrige eksempler på, at p-pladser til handicappede er optaget og ikke kan anvendes til formålet, blandt andet bruges pladserne til varer og udstillinger - og det gælder overalt i kommunen," siger Kai Nørrung og fortsætter:

"Der er generelt manglende respekt for handicap p-pladser og handicappedes muligheder for at parkere på de pladser, der er afsat særligt til dem. Jeg har gjort opmærksom på det flere gange overfor forskellige forretningsdrivende. Nu vil jeg anmode det lokale Handicapråd om at tage sagen op."

Jesper Hammer, der er næstformand i Handicaprådet i Allerød, erklærer sig enig med Kai Nørrung.

"Vi havde fornylig Handicaprådet på besøg vedrørende spareforslag, og det blev netop fremført fra rådets side, at flere handicap p-pladser bruges til varer og lignende. Rådet har med andre ord gjort udvalget opmærksom på problemet, og vi har nu bedt Forvaltningen tage kontakt til butikker og andre og indskærpe, at handicap p-pladserne skal respekteres," siger Jesper Hammer.