Plads til træer på midterhellen

I vor artikel i går var der beklageligvis indsneget sig et en væsentlig fejl på oplysningerne om bredden på midterhellen ved den kommende byport

Der er masser af plads til træer på midterhellen. Hvis man regner med at træstammen på sigt maximalt bliver 25 cm i diameter, vil afstanden fra vejbanen og til kanten af træet være 1,10 meter - vejreglerne kræver min. 1 meter. Illustration: AOB

Der er masser af plads til træer på midterhellen. Hvis man regner med at træstammen på sigt maximalt bliver 25 cm i diameter, vil afstanden fra vejbanen og til kanten af træet være 1,10 meter - vejreglerne kræver min. 1 meter. Illustration: AOB

I vor artikel i går om udformningen af byporten på Kongevejen var der beklageligvis indsneget sig en væsentlig fejl mht. bredden af midterhellen. Vi hade skrevet, at bredden var 1, 45 m, men der skulle stå 2,45 m. Det var jo ret væsentligt for hele regnestykket. Vi fik rettet fejlen, men længe inden havde mange af vore læsere dog kommenteret artiklen med de forkerte oplysninger.

Derfor bringer vi her det rigtige regnestykke: Bredden af midterhellen er 2,45 m (opmålt to steder). Hvis man regner med, at træet ad åre får en diameter på 25 cm, vil der være en afstand fra vejbanekanten og til træstammen på 1,10 m. Da vejreglerne - i flg. oplysninger fra Forvaltningen - kræver en minimumafstand på 1,0 m, er der ingen problemer - vejtræets diameter kan faktisk blive op til 45 cm i diameter og stadig overholde afstandsreglerne.

Kommunen har i projektet fjernet den midterste række træer, bl.a fordi man ikke mener at afstandsreglen kan overholdes - hvilket dog ikke er korrekt. Det bliver æstetiske en noget tam løsning med kun to række træer! Illustration: AOB

Kommunen har i projektet fjernet den midterste række træer, bl.a fordi man ikke mener at afstandsreglen kan overholdes - hvilket dog ikke er korrekt. Det bliver æstetiske en noget tam løsning med kun to række træer! Illustration: AOB