Nyt tilbud om børnekor ved Blovstrød Kirke

Som noget nyt tilbyder Blovstrød Kirke børnekor efter sommerferien

Blovstrød Kirke har ansat en dygtig korleder, Rosemaria Rex, som vil undervise to kor

Blovstrød Kirke har ansat en dygtig korleder, Rosemaria Rex, som vil undervise to kor

Som noget nyt tilbyder Blovstrød Kirke børnekor efter sommerferien. Kirken har ansat en dygtig korleder, Rosemaria Rex, som vil undervise to kor: Et spirekor for 0., 1. og 2. klasse, mandage kl. 13:30-14:30 og et børnekor for 3., 4. og 5. klasse, mandage kl. 14:40-16:10. 

Skolerne bakker op om børnekoret
Blovstrød Skole og Allerød Privatskole bakker op om koret og har lovet, at de vil lade lærere følge de mindste ned til Sognegården, når de har fri fra skole. Efter undervisningen kan børnene så enten tage hjem eller til SFO. I så fald skal vi dog bede forældrene om at give samtykke til dette over for skolerne. Eller de kan blive hentet af forældrene direkte ved kirken. Og hvis vi skønner, der er et stort behov for det, så vil der også kunne arrangeres en ordning, hvor børnene bliver fulgt tilbage til skolen.

Kom og vær med – drenge såvel som piger!

Kom og vær med – drenge såvel som piger!

Enstemmigt og flerstemmigt, rytmisk og klassisk musik
I korene synger vi både enstemmigt og flerstemmigt, rytmisk og klassisk musik. Vi arbejder med rytmer, lærer noder, danser kanondanse og træner både øret og stemmen. På hver korprøve vil vi arbejde på instrumentbygningen: at indøve gode vaner for hvordan man bruger sin stemme. Og så vil vi gøre os klar til at blive en del af Blovstrød Kirkes liv, så vi kan deltage i gudstjenesterne ved særlige lejligheder og måske også give en optræden til særlige lejligheder på skolerne. 

Tilmelding gives så hurtigt som muligt til Rosemaria Rex på rosemariarex@gmail.com.