Ikke flere fejlprojekteringer -Tak!

Tankbilerne, der skal forsyne Statoil-tanken med brændstof, kan ikke køre ind og ud uden at køre op over kantsten og chaussé-belægningen på midterhellen

Midterhellen bør afkortes et par meter, så de store biler med anhænger kan komme ind og ud - uden at køre over hellerne. Bemærk i øvrigt, at den smalle række chaussésten ved cykelstien allerede er totalt smadret - måske pga. at en stor lastbil skulle svinge ud fra tankstationen for at køre mod nord. Foto: AOB

Midterhellen bør afkortes et par meter, så de store biler med anhænger kan komme ind og ud - uden at køre over hellerne. Bemærk i øvrigt, at den smalle række chaussésten ved cykelstien allerede er totalt smadret - måske pga. at en stor lastbil skulle svinge ud fra tankstationen for at køre mod nord. Foto: AOB

Det viser sig nu, at midterhellen med chaussésten i midten af Kongevejen ud for Statoil slutter så tæt ud for indkørslerne til tankstationen, at store lastbiler - evt. med anhænger - umuligt kan svinge ind på Statoil-tanken - hverken ind eller ud. Ved den nordlige adgang er udkørsel dog forbudt. 

Det vil sige, at ikke engang tankbilerne, der skal forsyne Statoil-tanken med brændstof, kan køre ind og ud - uden at køre op over kantsten og chaussé-belægningen på midterhellen.

Arbejder pligtskyldigt videre
Entreprenørfirmaet har angiveligt oplyst dette forhold til forvaltningen, alt imens man pligtskyldigt arbejder videre. 

Den eneste måde, fejlen kan rettes på, er ved at afkorte den lange helle med et par meter i begge ender. Lige nu er kantstenen allerede støbt, men chausséstenene er endnu ikke lagt af brolæggerne.

Brug for sund fornuft
Som en af vore læsere skriver: "Vi har virkelig brug for sund fornuft og bør for alt i verden undgå en ny fejlprojektering, der i sidste ende medfører ekstraudgifter – for dig og mig som skatteborgere."