Håber, at kommunen besinder sig

Tilsyneladende kan kommunen pludselig ikke se idéen med en rigtig grøn byport i Blovstrød

Mange Blovstrød-borgere forstår ikke, hvorfor kommunen ændrer holdning og vil droppe den midterste række træer i "Den grønne byport" på Kongevejen. De fremførte argumenter fra kommunens side holder ikke og er faktuelt ikke rigtige. Illustration: AOB

Mange Blovstrød-borgere forstår ikke, hvorfor kommunen ændrer holdning og vil droppe den midterste række træer i "Den grønne byport" på Kongevejen. De fremførte argumenter fra kommunens side holder ikke og er faktuelt ikke rigtige. Illustration: AOB

Den 20. juni stillede vi i en artikel spørgsmålet om, hvorfor man pludselig fjernede de tre midterste træer i 'Den grønne byport'. Vi argumenterede bl.a. med, at der var plads nok i midterhellen, og træerne ville få mindst de samme vækstbetingelser, som træerne, der står på Kongevejen i Birkerød. 

Vejreglerne kan sagtens overholdes
Vi efterlyste et svar fra Teknik- og Planudvalget, men fik først svar i fredags - lige inden starten af sommerferien. Her påpegede man bl.a. på, at det ikke var muligt at overholde vejreglerne, som kræver, at der mindst skal være 1 meter fra kørebanekanten til faste genstande, og dette kunne ikke overholdes. Dette er dog faktuelt ikke korrekt, idet midterhellen er 245 cm bred, og hvis træet med tiden maximalt får en diameter på 25 cm, så er der 1,1 meter fra kørebanekanten til kanten af træstammen - altså ingen problemer!

Kommunen mente også, at midtertæerne måske ville få dårligere vækstbetingelser. Det argument er dog helt uforståeligt - ingen kan begribe, hvad der skulle være årsag til at disse 3 træer skulle få dårlige betingelser, jf. træerne på Kongevejen i Birkerød.

Ved dispositionsforslaget havde NIRAS vist byporten ned 3 række træer - en fin løsning til EN GRØN BYPORT

Ved dispositionsforslaget havde NIRAS vist byporten ned 3 række træer - en fin løsning til EN GRØN BYPORT

F A K T A:
- Helt fra den første præsentation for alle Blovstrødborgerne viste man på plancher, at der var en grøn byport i begge ender af den del af Kongevejen, hvor man fremover skulle køre langsomt - og med 3 rækker træer.

- I dispositionsforslaget fastholdt NIRAS A/S, at der blev plantet 3 rækker træer. Man må gå ud fra, at et seriøst ingeniørfirma på dette stade (hvor man i øvrigt havde slagtet den ene række træer langs Kongevejen) mente det alvorligt med 3 række træer.

- Det er først, da man finder ud af, at overkørslen til Drabæk Huse flyttes mod syd, at man skal bruge en del af midterhellen til venstresvingsbane til den nye bebyggelse, og derfor ikke kan plante træer.

- Efterfølgende er byporten i projektet blevet flyttet længere mod syd (en rigtig god løsning), hvorved der igen er mulighed for at etablere NIRAS' forslag med 3 række træer.
 
- Vækstbetingelserne er bedre end for Birkerød-træet (som har det fint) idet plantezonen i byporten er bredere.

- Det skønnes heller ikke at blive tale om en merudgift ved at plante de 3 træer - tvært i mod. Lægning af chaussésten på hele den lange midterhelle vil være noget mere kostbart end 3 træer.

- Og projektet kan sagtens nå at blive ændret. Byporten er nemlig ikke en del af det udbudte vejprojekt, idet den først udbydes og udføres i august/september måned i flg. kommunens egne oplysninger.

To rækker træer er æstetisk en 'tam' løsning
Forvaltningen oplyser, at ideen med den valgte løsning (med 2 række træer), hvor der er plantet træer i hver side, er at vejrummet virker smallere og dermed sænkes hastigheden. Det er en æstetisk 'tam' løsning, og der er da ingen tvivl om, at 3 rækker træer vil virke endnu stærkere på trafikanterne.

Det vil blive en noget større oplevelse, at køre ind i Allerød Kommune med en rigtig GRØN BYPORT med 3 række træer! Lad os håbe, at kommunen besinder sig!

Hvad mener du?

Det vil blive en noget større oplevelse, at køre ind i Allerød Kommune med en rigtig GRØN BYPORT med 3 række træer!

Det vil blive en noget større oplevelse, at køre ind i Allerød Kommune med en rigtig GRØN BYPORT med 3 række træer!