RADON-måling i Blovstrød

Vi skrev tidligere på året om en Blovstrød-borger, som ville undersøge radon-styrken i sin bolig. Nu foreligger resultatet

Som det fremgår af ovenstående principskitse, ligger alle radon-målingerne under 100 Bq/m3 i Blovstrød-villaen, hvilket betyder, at man ikke behøver at foretage sig yderlig. Illustration: AOB

Som det fremgår af ovenstående principskitse, ligger alle radon-målingerne under 100 Bq/m3 i Blovstrød-villaen, hvilket betyder, at man ikke behøver at foretage sig yderlig. Illustration: AOB

I april måned skrev vi en artikel om radon-målingerne i Allerød Kommunes ejendomme. Det viste sig, at kommunen ikke undersøger, om niveauet af den kræftfremkaldende luftart radon er for høj i sine bygninger. I artiklen skrev vi også, at redaktionen var bekendt med, at en Blovstrød-borger var i gang med at foretage en radon-måling i sin villa.

Nu foreligger resultatet af disse målinger, og konklusionen er, at niveauet for radon-strålingen i familiens hus er lav, og man skal således ikke foretage sig yderlig. Det bør dog bemærkes, at resultater af radon-målinger kan variere fra hus til hus, så den lave måling i denne Blovstrød-villa giver ikke garanti for, at andre huse ikke har et højere strålingsniveau.

Borgeren har fremsendt resultatet af rapporten, som vi har fået tilladelse til at gengive nedenfor. 

FAKTA:
Radon kan forårsage lungekræft
Der er dokumenteret sammenhæng mellem radon og kræft. Jo længere tid en person opholder sig i en bolig, der indeholder radon, og jo højere dette indhold er, desto større er risikoen for at få lungekræft. Effekten af påvirkningen fra radon og andre radioaktive stoffer, som dannes af radon, varierer fra person til person. Det er anslået, at radon i boliger er årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark,

Børn med leukæmi har boet i hjem med mere radon
Børn, der udvikler akut lymfatisk leukæmi, har boet i hjem med mere radon end andre børn. Mens sammenhængen mellem radon og lungekræft har været velkendt i en årrække, så ser det nu også ud til, at radon kan øge risikoen for, at børn bliver ramt af akut lymfatisk leukæmi. Det fremgår af undersøgelsen ”Domestic radon and childhood cancer in Denmark”, som blandt andet Kræftens Bekæmpelse står bag.
 

LÆS OGSÅ: Kommunen ignorerer radon-målinger i sine bygninger


0 Likes