Almenbyggeri i tæt samspil med naturen

Borgmester Jørgen Johansen om det nye byggeri ved Teglværksvænge: "Man har her ramt noget, der er vildt fantastisk"

Sådan tænker arkitekterne, at den nye bebyggelse vil fremstå, når man står i den eksisterende 'Teglværksskoven'   og kigger mod nord. Illustration: Beauty and the Bit / White arkitekter A/S

Sådan tænker arkitekterne, at den nye bebyggelse vil fremstå, når man står i den eksisterende 'Teglværksskoven' og kigger mod nord. Illustration: Beauty and the Bit / White arkitekter A/S

Som AOB skrev forleden dag, har Lejerbo netop vundet buddet om at udvikle et nyt boligområde i Teglværkskvarteret i Blovstrød. Projektet omfatter cirka 100 almene boliger og realiseres i et samarbejde mellem Allerød Kommune, Lejerbo og White Arkitekter.

I forbindelse med præsentationen i går på Allerød Rådhus er vi nu kommet i besidelse af en illustration fra White Arkitekter, flere detaljer om byggeriet samt borgmesterens og Lejerbos udtalelser.

Som vi skrev, er der i bedømmelsesgrundlaget blevet lagt stor vægt på boligernes æstetiske og arkitektoniske fremtoning, funktionalitet, tilpasning til terrænet og boligernes samspil med det omgivende naturlandskab.

Adgang til naturen er bl.a. årsagen til, at folk vælger Allerød
Borgmester Jørgen Johansen siger i den forbindelse: "Adgang til naturen er én af hovedårsagerne til, at folk vælger Allerød som bosætningskommune. Derfor skal vi drage nytte af, at vi bor midt i en skov, når vi tænker udvikling af nye boligområder." 

Borgmesteren fortsætter: "Udover at medtænke nærhed til naturen i udvikling af nye boligområder, skal vi sikre en boligudbygning i balance. Det betyder, at borgernes behov for forskellige typer af boliger skal tilgodeses – små og større boliger samt en hensigtsmæssig blanding af almene og private boliger. Derfor glæder det mig, at vi ved det kommende projekt får skabt flere muligheder for blandt andet ældre og enlige, hvis livssituation og dermed boligbehov kan ændre sig. Lejerbo og White Arkitekters forslag matcher i høj grad med lokalplanens bestemmelser og har et stærkt fokus på at trække skoven ind i bebyggelsesområdet."

Har her ramt noget, der er vildt fantastisk
Jørgen Johansen: "Man har her ramt noget, der er vildt fantastisk - sådan vil vi gerne tænke udbygning i Allerød. Det gælder ikke mindst de muligheder for fællesskab, der åbnes op for, og understøtningen af vores strategi om, at der skal være plads til alle," siger Jørgen Johansen.

Mennesket i skoven
White Arkitekter har ud fra samme tankegang om nærhed til naturen arbejdet ud fra idéen om 'mennesket i skoven'.

Mikkel Thams, kreativ leder og projektleder hos White Arkitekter siger: "Projektets grundlæggende idé udspringer af stedets kuperede terræn og nærheden til Teglværksskoven og Allerød Sø. Vi øjnede en mulighed for at benytte beliggenheden til at skabe en helt ny almen boform, hvor skovens unikke sansemæssige oplevelser bliver en del af hverdagen, og hvor fællesskabet har sit naturlige omdrejningspunkt omkring identificerende landskabsrum. Det bliver som at sidde i en lysning i skoven, men tæt på sin bolig og sine naboer." 

Mikkel Thams siger videre: "Projektet binder hele det nye boligområde op på den eksisterende skov og dens stier, så de 'løber' igennem bebyggelsen både bogstaveligt og symbolsk. Skovens kvaliteter forlænges via beplantningen helt ind mellem husene, og bebyggelsen fremstår som en forgrenet struktur, der bugter sig gennem landskabet inspireret af skovens træer og rødder. Selv i boligerne indarbejdes skoven, og de tænkes opført i bæredygtigt træ fra inderst til yderst."

Lejerbo er meget glade for projektet
Samme entusiasme over terræn og omgivende natur er også at finde hos Lejerbo:

Per R. Jensen, projektleder og arkitekt hos Lejerbo udtaler: "I Lejerbo er vi glade for, at vores projekt er udvalgt som det bedste i udbuddet. Vi har haft stor fokus på bebyggelsens plandisponering og boligernes blanding af mindre og større boliger, som giver et varieret boligtilbud.

Netop det spændende landskab og naturens og skovens nærhed har inspireret os til afdelingens navn: 'Lejerbo Frederiksborg, afd. 1233, Ved Skoven'. Vi har en strategi om bæredygtighed og energi, som vi vil indarbejde i vores projekter og ser frem til et inspirerende samarbejde med Allerød Kommune."

Boliger klar primo 2018
Det forventes at de første boliger står klar i foråret 2018. Boligerne bliver i størrelsesordenen fra 62-110 kvm.