Lejerbo skal opføre almen-boliger i Teglværkskvarteret

Der var i alt fem bud fra almene boligorganisationer

Byggefelt B.2 (markeret med rødt) er udlagt til almene lejeboliger i Blovstrød ved Teglværksvænge. Det skal bemærkes, at den viste planløsning er kommunens tidligere oplæg til udformning af bebyggelsen, og altså ikke Lejerbos projektforslag.

Byggefelt B.2 (markeret med rødt) er udlagt til almene lejeboliger i Blovstrød ved Teglværksvænge. Det skal bemærkes, at den viste planløsning er kommunens tidligere oplæg til udformning af bebyggelsen, og altså ikke Lejerbos projektforslag.

I alt var der indkommet fem bud fra almene boligorganisationer, som pt. er repræsenteret i Allerød Kommune. Men valget faldt på Lejerbo, som nu skal opføre almen-boliger i Teglværksvænge.

Allerød Kommune skriver i en pressemeddelelse:
I bedømmelsen er der blandt andet lagt vægt på bestemmelserne i lokalplanen for Teglværkskvarteret, hvor bebyggelsen skal placeres og udformes, så terrænformerne understreges, og hvor der skabes en veldefineret grænse mod landskabet. Bebyggelsen skal samtidig holdes mindst 10 meter fra skovbrynet, og holdes åben med udsigter til omgivelserne.

I bedømmelsen hedder det endvidere: 'Lejerbos forslag matcher i høj grad lokalplanens bestemmelser og har et stærkt fokus på at trække skoven ind i bebyggelsesområdet. Projektforslaget arbejder derved med at etablere adgang til naturen for beboerne. Forslagets æstetiske og arkitektoniske udtryk har også været et væsentligt vurderingskriterie.

På den baggrund opnår forslaget højeste karakter ud af de fem indkomne bud.

Det er på arealet tæt op mod Lyngby Tømmerhandel, at de almene lejeboliger skal opføres. Luftfoto: Allerød Kommune.

Det er på arealet tæt op mod Lyngby Tømmerhandel, at de almene lejeboliger skal opføres. Luftfoto: Allerød Kommune.