NIRAS: Venstresvingsbanen på Kongevejen er OK

NIRAS og 'Teknik og Drift' har være på observation ved venstresvingsbanen og fundet at trafikafviklingen forløber efter planen

For at opnå de hastighedsdæmpende effekter, som midterhellen skal give gennem Blovstrød, har NIRAS ment, at det var nødvendigt at reducere længden af venstresvingsbanen mod Sortemosevej. På billedet ses, at der tilsyneladende kun kan holde en bus og to personbiler samtidig i svingbanen. Foto: AOB

For at opnå de hastighedsdæmpende effekter, som midterhellen skal give gennem Blovstrød, har NIRAS ment, at det var nødvendigt at reducere længden af venstresvingsbanen mod Sortemosevej. På billedet ses, at der tilsyneladende kun kan holde en bus og to personbiler samtidig i svingbanen. Foto: AOB

Der har været en hel del kritik af den fremtidige udformning af venstresvingsbanen på Kongevejen mod Sortemosevej. Svingbanen er reduceret med ca. 30 meter, og en del læsere har fundet det som en fejlprojektering. Hertil skiver Allerød Kommune:

Reduktion af svingbane for at opnå hastighedsdæmpende effekter
Som bekendt er ingeniørfirmaet NIRAS A/S rådgiver på projektet for renovering af Kongevejen. De har ved projekteringen vurderet, at venstresvingsbanen kan reduceres fra at rumme 12 biler til 7 biler. Reduktionen har været nødvendig for at opnå de hastighedsdæmpende effekter, som midterhellen skal give ned gennem Blovstrød. Formålet med midterhellen er at indsnævre vejrummet og dermed understøtte, at der køres langsommere på strækningen. Midterhellen er, netop af den årsag, forudsat fortsat nord for krydset i et kommende projekt.
 
Lyskrydsstyringen er pt. meget simplere
Der er nu 5 pladser i venstresvingsbanen. Når det bliver grønt, kører bilerne frem i krydset, og skaber plads til 3 biler mere i venstresvingsbanen. Krydset fungerer ikke optimalt endnu, dels pga. arbejdskørslen i forbindelse med projektet, dels fordi lyskrydsstyringen er meget simplere her i anlægsfasen, end når projektet går i drift. Det forventes derfor, at trafikafviklingen i krydset bliver bedre, når arbejdet på strækningen er afsluttet, men der vil dog stadig i visse situationer kunne ske opstuvning af biler på Kongevejen.
 
NIRAS ser ingen særlige fremkommelighedsproblemer i krydset
NIRAS har, som en del af tilsynet, besigtiget krydset et par morgener kl. 7, kl. 8 og kl. 9. De fandt ikke, at der var særlige fremkommelighedsproblemer i krydset. Teknik og Drift oplyser, at de har været ude og se på trafikafviklingen i tirsdags kl. halv fem: Trafikafviklingen forløb efter planen. Der kom på et tidspunkt en bus, der skulle svinge til venstre ad Sortemosevej, mens der var rødt. Den måtte holde i banen, der fører lige ud pga. pladsmangel. Dette adskiller sig dog ikke fra, at den også holder på vejen ved af og påstigning. Bussen forblev delvist i banen frem til krydset for at få et godt sving ind på Sortemosevej, hvilket selvfølgelig gav lidt forsinkelse på vejen.
 
Evt. problemer efter sommerferien tages op
NIRAS oplyser, at de fortsat mener, at krydset vil fungere, når det er færdigt, og når signalanlægget fungerer igen. Hvis det mod forventning, efter sommerferien skulle vise sig at venstresvingsbanen er for kort, og at evt. problemer ikke lader sig løse med indstilling af lysreguleringen, må dette tages op med NIRAS med henblik på en løsning.

LÆS OGSÅ: Det er en ommer