Kongevejskaos i lange baner

Over 1,5 kilometer lange køer for at komme til Blovstrød - det er ikke acceptabelt!

Det er specielt i myldretiden - som allerede starter før kl. 3 - at der opstår en uudholdelig lang bilkø, der dannes, når man kommer fra Birkerød og skal passere Blovstrød. Så sent som i dag var køen over 1,5 km lang og strakte sig helt fra den anden side af Høveltevej og frem til Blovstrød Byvej. Foto: AOB

Det er specielt i myldretiden - som allerede starter før kl. 3 - at der opstår en uudholdelig lang bilkø, der dannes, når man kommer fra Birkerød og skal passere Blovstrød. Så sent som i dag var køen over 1,5 km lang og strakte sig helt fra den anden side af Høveltevej og frem til Blovstrød Byvej. Foto: AOB

Vi har alle måtte acceptere, at der ville være langsom kørsel gennem Blovstrød mens man renoverede Kongevejen, men at man skulle holde i kø i over et kvarter for at kunne passere arbejdsområdet, var der nok ingen der havde regnet med.

Over 1,5 km kø
Det er ikke acceptabelt, at man i myldretiden kun har en vejbane gennem arbejdsområdet. Der dannes derved en kø mod syd på over 1,5 km - startende fra før Høveltevej. Det tager over et kvarter at vente på at komme gennem den ensporede kørebane, idet den midlertidige lysregulering ikke tager hensyn til, hvor lang køen er henholdsvis på nord- og syd-siden af arbejdsstedet.

Vender rundt på Kongevejen
Utrolig mange bilister taber tålmodigheden efter de har ventet i rigtig lang tid og vender derfor rundt midt på Kongevejen, hvorved der opstår flere farlige situationer. Bilisterne finder andre veje for at komme gennem Blovstrød, i det de kører ad den militære vej, Ellebækvej, og ender ude på Sandholmgårdsvej.

AOB mener
AOB har bl.a. oplevet situationen i dag og mener, at Teknik- og Planudvalget må finde på en mere acceptabel løsning - for denne situation kan ikke accepteres.

Utrolig mange bilister taber tålmodigheden efter de har ventet i rigtig lang tid. De vender rundt midt på Kongevejen, hvorved der opstår flere farlige situationer. Foto: AOB

Utrolig mange bilister taber tålmodigheden efter de har ventet i rigtig lang tid. De vender rundt midt på Kongevejen, hvorved der opstår flere farlige situationer. Foto: AOB

Det er ikke acceptabel, at man i myldretiden kun har en vejbane gennem arbejdsområdet på Kongevejen. Derved dannes en kø på sydsiden af arbejdsområdet på over 1,5 km - startende fra før Høveltevej. Foto AOB

Det er ikke acceptabel, at man i myldretiden kun har en vejbane gennem arbejdsområdet på Kongevejen. Derved dannes en kø på sydsiden af arbejdsområdet på over 1,5 km - startende fra før Høveltevej. Foto AOB