Det er en 'ommer'!

På Kongevejen er venstresvingsbanen til Sortemosevej blevet afkorte med over 30 meter - det duer ikke!

Som det fremgår af projektmaterialet, er den nye vestresvingsbane til Sortemosevej   (grøn markering) blevet reduceret med ca. 30 meter i forhold til den tidlige svingbane (rød markering). Vestresvingsbanen til Rema 1000 er længere end svingbanen til Sortemosevej - det virker umiddelbart ulogisk! Projekttegning: NIRAS. Grafik og tekst : AOB

Som det fremgår af projektmaterialet, er den nye vestresvingsbane til Sortemosevej (grøn markering) blevet reduceret med ca. 30 meter i forhold til den tidlige svingbane (rød markering). Vestresvingsbanen til Rema 1000 er længere end svingbanen til Sortemosevej - det virker umiddelbart ulogisk! Projekttegning: NIRAS. Grafik og tekst : AOB

En af vore læsere, Morten Løgager, har gjort os opmærksom på, at ved det nye Kongevejsprojekt er venstresvingsbanen til Sortemosevej blevet væsentlig reduceret i forhold til den oprindelige banelængde. Den er mindst afkortet med 30 meter, og Morten Løgager skriver videre på Facebook: "Jeg kigger lige i krystalkuglen og forudser kaos i morgentrafikken. Allerede før var der bøvl med venstresvingskøen. Lad os se, hvordan det kommer til at gå!" En anden læser, Susanne Bilde Fogh, svarer: "Jamen jeg er sikker på det bliver lavet om - alt er jo "fantastisk planlagt"!

Man kan på luftfotoet tydelig se, at den tidligere vestresvingsbane startede ud for bageren, men nu er der placeret en helle (det røde felt) midt i venstresvingsbanen, hvorved den næsten er blevet halveret.

Man kan på luftfotoet tydelig se, at den tidligere vestresvingsbane startede ud for bageren, men nu er der placeret en helle (det røde felt) midt i venstresvingsbanen, hvorved den næsten er blevet halveret.

AOB mener:
Den korte venstresvingsbane, bevirker allerede nu, at der i myldretiden er en meget lang kø, da de ligeudkørende mod nord ikke kan komme forbi dem, der skal svinge til venstre ad Sortemosevej. Det er helt klart en 'ommer'!

AOB har forelagt problemet for formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer, men har endnu ikke fået en tilbagemelding!