Dansk Land-Rover Klub arrangerer oplevelsesdag i morgen

Arrangementet afvikles på Garderkasernen i Høvelte og er for børn med livstruende sygdomme og deres familier

Igen i år arrangerer Dansk Land-Rover Klubs region Nordsjælland en oplevelsesdag for børn med livstruende sygdomme.

Igen i år arrangerer Dansk Land-Rover Klubs region Nordsjælland en oplevelsesdag for børn med livstruende sygdomme.

Det er 9. gang at Dansk Land-Rover Klubs region Nordsjælland arrangerer en oplevelsesdag for børn med livstruende sygdomme. Det sker i morgen lørdag, den 11. juni fra kl. 11:30 til 16:00 på Garderkasernen i Høvelte.

Formålet med oplevelsesdagen er at give børn med livstruende sygdomme og deres familier en fridag fra hospitalsbesøg, -behandlinger og -bekymringer.

Baggrunden for arrangementet er, at cancer- og hjertebørn ofte er i meget intensiv behandling, hvilket svækker deres immunforsvar. Herved har børnene forøget risiko for at udvikle infektionssygdomme, mens de er i behandling. For at nedsætte risikoen for infektioner lever disse børn derfor meget isoleret. Sygdommene påvirker desuden de syge børns familier voldsomt i hverdagen, og DL-RK reg. Nordsjælland vil gerne bidrage til at give børnene og deres familier en oplevelse, som de normalt ikke ville kunne få.

Medlemmer af Dansk Land Rover Klub stiller op frivilligt med deres terrængående køretøjer og kører ture med gæsterne i det militære øvelsesterræn, som denne dag stilles velvilligt til rådighed af Forsvaret. Også Forsvaret selv deltager aktivt med kørsel og opvisning med diverse terrængående køretøjer samt måske helikopteropvisning, hvis det kan indpasses i øvelsesskemaet.

Nordsjællands Brandvæsen inviterer på en tur 30 meter op i redningsliften, og Hospitalsklovne underholder i løbet af dagen.

En lang række sponsorer, herunder BørneCancerfonden, Nordea-fonden, Simon Spises Fonden og Tove Larsens Mindefond samt en masse andre bakker arrangementet op med generøse bidrag af mad og drikke og andre naturalier, så det kan gennemføres uden betaling for deltagerne.

Dansk Land Rover Klub har i de senere år oplevet stigende interesse for dette pusterum for de syge børn og deres familier. I år venter man op imod 800 gæster, og medlemmerne af Dansk Land Rover Klub møder op med næsten 100 af deres terrængående køretøjer.