Byporten bliver kun med 2 rækker træer

Det nu udsendte projekt af byporten viser, at det bliver en noget amputeret løsning i forhold til det oprindelige forslag

Byporten ved indkørslen til Blovstrød er blevet ændret i udformningen i forhold til dispositionsforslaget. Venstresvingsbanen til Drabæk Huse ligger nu direkte inde i byporten og den midterste række træer er nu fjernet. Tegning: NIRAS A/S, Tekst: AOB

Byporten ved indkørslen til Blovstrød er blevet ændret i udformningen i forhold til dispositionsforslaget. Venstresvingsbanen til Drabæk Huse ligger nu direkte inde i byporten og den midterste række træer er nu fjernet. Tegning: NIRAS A/S, Tekst: AOB

I forbindelse med renoveringen af Kongevejen, har redaktionen tidligere efterlyst udformningen af byporten. AOB er nu kommet i besiddelse af det endelige projektmateriale, som bl.a. viser, at placeringen af porten bliver som tidligere fastlagt, men udformningen bliver tilgengæld noget af en nødløsning.

En hovsa-løsning
Til trods for at indkørslen til Drabæk Huse er blevet flyttet ca. 55 meter længere mod syd (væk fra Statoil), har man ikke fundet det nødvendigt at flytte byporten tilsvarende, idet venstresvingsbanen til boligområdet udføres ved at nedlægge den midterste række træer og i øvrigt kappe over halvdelen af byportens midter-helleanlæg af - en noget amputeret løsning.

Det tidligere udsendte dispositionsforslag er gengivet neden for.

Byporten vist på det tidligere udsendte dispositionsforslag. Illustration: NIRAS A/S

Byporten vist på det tidligere udsendte dispositionsforslag. Illustration: NIRAS A/S