To nye villaer på Elmevej

Byrådet har netop godkendt, at der udsendes et udkast til en lokalplan for to parcelhuse beliggende på en del af den grund, hvor Blackfoot-spejdernes tidligere spejderhytte var placeret 

På ovenstående luftfoto har AOB markeret omfanget af de to byggegrunde med byggefelter. Arealerne uden for byggegrundene   er stadig beliggende i landzone og udlagt til rekreative formål.   Som det fremgår bliver adgangen til de to villaer fra Elmevej. Grafik: AOB

På ovenstående luftfoto har AOB markeret omfanget af de to byggegrunde med byggefelter. Arealerne uden for byggegrundene er stadig beliggende i landzone og udlagt til rekreative formål. Som det fremgår bliver adgangen til de to villaer fra Elmevej. Grafik: AOB

I forbindelse med at Blackfoot-spejderne flyttede over på den anden side af Sandholmgårdsvej - hvor Blovstrød Boldklub tidligere holdt til - var spejdernes aftale med kommunen, at bjælkehytten på Parkvej skulle fjernes, hvilket spejderne for noget tid siden har fået effektueret. 

Da grunden blev ryddet for bygninger, besluttede byrådet den 17. december 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for etablering af to parcelhuse med adgang fra Elmevej.  

Sagsbeskrivelse
Lokalplanområdet omfatter en del af matrikel nr. 4e Blovstrød By, Blovstrød med et areal på ca. 1800 m2, og er placeret i den vestlige del af matriklen afgrænset af Elmevej og en sti i det sydlige skel.

I sagsbeskrivelsen hedder det, at hele matrikel 4e svarer til delområde II i lokalplan 126 for Parkvej-Blovstrød, der er beliggende i landzone og udlagt til rekreative formål. I forhold til beslutning af 17. december 2015 er lokalplanområdet begrænset til kun at omfatte en mindre del af delområde II.

Begrundelsen for lokalplanens afgrænsning er i følge sagsbeskrivelsen, at formålet er at overføre det areal der bebygges til byzone. Den del af matrikel 4e der ikke medtages i lokalplanen vil fortsat være landzone og udlagt til rekreative formål jf. Lokalplan 126.

Kommuneplantillæg
Da lokalplanarealet overføres til byzone og dermed ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, er der samtidig udarbejdet et kommuneplantillæg. I tillægget overgår arealet fra rammeområde BL.R.03 'Rekreativt område på kanten af Blovstrød' til rammeområde BL.B.01 'Boligområde i Blovstrød'. BL.B.01 omfatter en stor del af Blovstrød med samme type bebyggelse.

Høring i 8 uger
Byrådet har nu godkendt, at der udsendes et udkast til en lokalplan for de to parcelhuse. Lokalplansforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Kortbilag til lokalplanforslaget. Bemærk, at pga. det stærkt faldende terræn, udføres villaerne med østfacader i to etager, og der sker en terrænregulering ud mod Elmevej. 

Kortbilag til lokalplanforslaget. Bemærk, at pga. det stærkt faldende terræn, udføres villaerne med østfacader i to etager, og der sker en terrænregulering ud mod Elmevej.