Vejen til Sjælsøstien

"Hvordan kommer vi som Blovstrød-borger til Sjælsøstien?" AOB viser vej!

Der er flere af AOBs læsere, som har efterlyst et kort og en beskrivelse af Sjælsøstien, som officielt blev åbnet i tirsdags. Og spørgmålet har bl.a. været: "Hvordan kommer vi til Sjælsøstien her fra Blovstrød?"

Vi har nu på et luftfoto markeret stiforløbet og nedenfor beskrevet adgangen til området og endvidere angivet, hvor fugleskjulet ligger. Alle fotos: AOB.

Redaktionen har på dette luftfoto med rødt markeret Sjælsøstiens forløb langs vestsiden af Sjælsø. Det nye anlæg er lidt over 1 km langt. Hele strækningen fra Sjælsmarkvej til Stenløkken er ca. 2 km lang. Grafik: AOB

Redaktionen har på dette luftfoto med rødt markeret Sjælsøstiens forløb langs vestsiden af Sjælsø. Det nye anlæg er lidt over 1 km langt. Hele strækningen fra Sjælsmarkvej til Stenløkken er ca. 2 km lang. Grafik: AOB

Kommer man som Blovstrød-borger og vil opleve naturstien, er den letteste vej ad Sandholmgårdsvej og fortsætte videre ind i Hørsholm Kommune ad Sjælsmarkvej. Når man er fremme ved den gule villa på højre hånd, skal man dreje til højre og ned ad bakken - følge vejen til venstre forbi en pumpestation.

Umiddelbart efter den gule villa drejer man til højre - ned ad bakken.

Umiddelbart efter den gule villa drejer man til højre - ned ad bakken.

For foden af bakken følger man vejen til venstre.

For foden af bakken følger man vejen til venstre.

Man passerer forbi en pumpestation.

Man passerer forbi en pumpestation.

Man er nu helt nede i niveau med søbredden og skal så blot følge stien videre mod syd - resten giver helt af sig selv.

Man er nu helt nede i niveau med søbredden og skal så blot følge stien videre mod syd - resten giver helt af sig selv.

Til højre ser man arealerne med de militære skydebaner.

Til højre ser man arealerne med de militære skydebaner.

Til venstre får man udsigten ud over mosen mod Sjælsø.

Til venstre får man udsigten ud over mosen mod Sjælsø.

På et tidspunkt når man til et brodæk - man fortsætter videre og passerer Kajerød Å, som er grænsen mellem Allerød og Rudersdal Kommune.  Her er etableret en side-gangbro ud til et nyopført fugleskjul, hvorfra man i skjul bl.a. kan følge det store fugleliv. 

Man passerer Kajerød Å - som danner kommuneskel mellem Allerød og Rudersdal Kommune.  

Man passerer Kajerød Å - som danner kommuneskel mellem Allerød og Rudersdal Kommune. 

Langs åen er der anlagt en sidegangbro ud til et fugleskjul, som giver mulighed for bl.a. at studere søens fugle på nært hold uden at skræmme dem op.

Langs åen er der anlagt en sidegangbro ud til et fugleskjul, som giver mulighed for bl.a. at studere søens fugle på nært hold uden at skræmme dem op.

Efterfølgende kan man gå videre ad brodækket og kommer til et engområde med græssende får, som er sat ud for at holde den aggressive bjørneklo i ave, og stien slutter ved villabebyggelsen på Stenløkken.