Ledning for overfladevand etableres nu på Blovstrød Byvej

Nu starter arbejderne med at etablere en ny rørledning fra gadekæret til en eksisterende rørledning på den anden side af Kongevejen

Den nye ledning anlægges ved en styret underboring på en del af strækningen - primært ud for den følsomme kirkegårdsmur - og opgravning på andre steder. Foto. AOB

Den nye ledning anlægges ved en styret underboring på en del af strækningen - primært ud for den følsomme kirkegårdsmur - og opgravning på andre steder. Foto. AOB

Redaktionen har tidligere orienteret om planerne om en ny kloakledning der etableres fra gadekæret i Blovstrød og ned til en nyetableret kloakledning på marken bag Kongevejen 7 og 9. Entreprenørarbejdet går nu i gang her i starten af juni måned men forventes først at være helt afsluttet i september måned.

Ingeniør Ole Papsø fra Forsyningen Allerød Rudersdal A/S oplyser, at firmaet, som skal udføre arbejdet, er Munck Forsyningsledninger, med Østergaard som underentreprenør til en del af arbejdet.

Den nye ledning anlægges ved en styret underboring på en del af strækket - primært ud for den følsomme kirkegårdsmur - og opgravning på andre steder.

Vibrationsmålere på kirkegårdsmuren
Ingeniør Ole Papsø fortæller til AOB: "Der bliver sat vibrationsmålere op på bl.a. kirkegårdsmuren. Målerne giver besked ved kraftige rystelser, så arbejdet kan stoppes inden der sker skader. Vi forventer ikke problemer med rystelser fra anlægsarbejdet, men for en sikkerhedsskyld sætter vi målere op.

Der bliver sat vibrationsmålere op på kirkegårdsmuren, og målerne giver besked ved kraftige rystelser, så arbejdet kan stoppes inden der sker skader. Foto AOB

Der bliver sat vibrationsmålere op på kirkegårdsmuren, og målerne giver besked ved kraftige rystelser, så arbejdet kan stoppes inden der sker skader. Foto AOB

Af samme grund har vi fotoregistreret kirkegårdsmuren og udvalgte bygninger for at kunne sammenligne tilstanden før og efter arbejdet. Det er ikke så meget den styret underboring, som kan give vibrationer, men komprimering i forbindelse med opfyldning af udgravninger."

Trafikken vil forløbe normalt
Tidligere skrev vi, at dele Blovstrød Byvej i perioder ville blive afspærret – det har nu vist sig ikke at være nødvendigt. Det vil sige at trafikken vil forløbe som normalt med ensretning på Blovstrød Byvej.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til projektet kan rettes til: Ole Papsø fra Forsyningen (olp@forsyningen.com, 45 47 00 91), Mia Langeskov Jacobsen fra Orbicon (mija@orbicon.dk, 24 73 10 09) eller Kristian Hartvig Jørgensen fra Munck (krj@munck.dk, 50 96 25 28).