To borgmestre og to udvalgsformænd indviede Sjælsøstien

Over hundrede interesserede borgere var mødt frem for at overvære indvielsen af den nye miljø-sti, som fremover vil give mange nye naturoplevelser 

Med fire sakse blev den røde snor klippet over af henholdsvis fra Rudersdal Kommune: borgemester   Jens Ive     og formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller samt fra Allerød Kommune: borgmester Jørgen Johansen og  formanden for Teknik og Planudvalget, Jesper  Hammer. Foto: AOB

Med fire sakse blev den røde snor klippet over af henholdsvis fra Rudersdal Kommune: borgemester Jens Ive og formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller samt fra Allerød Kommune: borgmester Jørgen Johansen og formanden for Teknik og Planudvalget, Jesper Hammer. Foto: AOB

Inden den røde snor blev klippet over, blev der holdt flere taler i går eftermiddags i forbindelse med indvielsen af den nye Sjælsø-sti, som ligger i vestenden af Sjælsø.

Borgemester Jørgen Johansen sagde bl.a: 
"Jeg vil gerne starte med at sige tak til Forsvaret og Nordland for at lægge jord til dette projekt. Man kan vel godt sige, at Sjælsøstien er et resultat af langsigtet planlægning og godt kommunesamarbejde!

Projektet startede  midt i halvfemserne
Sjælsøstien har været på tegnebrættet siden midt halvfemserne, og der er de sidste fire år arbejdet aktivt for at realisere den.

Det er derfor meget glædeligt, at vi endelig har fået en pragtfuld sti, som via engene ved Soldraget og på brodæk fører os videre gennem rørsumpe vest for Sjælsø, og mod nord har forbindelse helt op til Sjælsmarkvej.

Fugleskjul etableret ved Kajerød Å
Den nye strækning af stien, vest om Sjælsø, har allerede ligget der et par måneder. De første naturelskere har fundet vej og besøgt det nye fugleskjul, som er etableret tæt ved Kajerød Å's udløb i Sjælsø".

Efterfølgende gav borgmesteren ordet til formanden for Teknik og Planudvalget, Jesper Hammer, som sagde:
"Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle de borgere og organisationer, der har givet deres mening til kende i løbet af processen.

Hensyn til flora og fauna
Det er blandt andet derfor, at vi er endt med det forslag, der både tager hensyn til flora og fauna i området og samtidig giver adgang til naturoplevelser.

For med Sjælsøstien får borgerne i både Rudersdal og Allerød Kommune adgang til naturoplevelser, som ellers er svært tilgængelige. Stien tillader nemlig passage gennem naturarealer i Forsvarets øvelsesterræn, som førhen kun var tilgængelige et par gange om måneden.

Info-tavler opsættes
Med et velfungerende stisystem og adgang til flotte naturområder får friluftslivet herved de bedst tænkelige rammer. Planen er også, at der skal opsættes info-tavler med beskrivelse af geologi og historie samt beskrivelse af dyr og planter i området."

Med disse ord syntes Jesper Hammer, at det var på høje tid, at man officielt indviede den længe ventede Sjælsøsti.

Herefter blev der uddelt fire sakse, så den røde snor kunde klippes over af henholdsvis borgmester Jens Ive og udvalgsformand Court Møller fra Rudersdal Kommune samt borgmester Jørgen Johansen og udvalgformand Jesper Hammer fra Allerød Kommune. 

Efterfølgende var der et let traktement til de mange borgere, der var mødt frem for at deltage i indvielsen af den nye miljø-sti. 

Plantegning
AOB vil senere udarbejde en plan over stiforløbet, så alle kan få en indsigt i projektets omfang, og hvor vi mere præcis vil angive adgangen fra Blovstrød-siden.  

Der var stor interesse for indvielsen af Sjælsøstien, som delvis består af brodæk gennem moseområdet. Foto: AOB

Der var stor interesse for indvielsen af Sjælsøstien, som delvis består af brodæk gennem moseområdet. Foto: AOB

Efter selve indvielsen var der et let traktement. Foto: AOB

Efter selve indvielsen var der et let traktement. Foto: AOB

Tæt ved Kajrød Å's udløb har man etableret et fugleskjul. Foto: AOB

Tæt ved Kajrød Å's udløb har man etableret et fugleskjul. Foto: AOB

Fra fugleskjulet kan man på nært hold betragte fuglelivet. Foto. AOB

Fra fugleskjulet kan man på nært hold betragte fuglelivet. Foto. AOB