Den kreative sti 'Sjælsøstien' giver nye naturoplevelser

Sjælsøstien er over en kilometer lang og er nu klar til indvielse på tirsdag, den 24. maj

Sjælsøstien, som er over en kilometer lang, indvies af Allerød Kommunes borgmester, Jørgen Johansen, og   formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune, Court Møller. 

Sjælsøstien, som er over en kilometer lang, indvies af Allerød Kommunes borgmester, Jørgen Johansen, og formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune, Court Møller. 

Vi har tidligere omtalt projektet 'Sjælsøstien', som man i lang tid har arbejdet på at få op at stå. Og nu er det så blevet en realitet, idet der på tirsdag, den 24. maj er indvielse. Her får borgerne i både Rudersdal og Allerød kommuner adgang til en naturoplevelser, som ellers er svær tilgængelige. Stien tillader nemlig passage gennem naturarealer i Forsvarets øvelsesterræn, som førhen kun var tilgængelige et par gange om måneden.

Over en kilometer lang
Udførelsen af anlægget startede i slutningen af februar måned og er nu færdigudført. Det samlede nyanlæg i Allerød og Rudersdal kommuner er på 1.030 m. 

Sjælsøstien er en del af et planlagt regionalt stisystem, herunder den såkaldte '4. grønne ring' mellem Rungsted Kyst i nord og Karlstrup Mose i syd, der forbinder hovedstadsområdets grønne kiler på tværs af byområderne. Med et velfungerende stisystem og adgang til flotte naturområder får friluftslivet herved de bedst tænkelige rammer.

Siden midt i halvfemserne
Stien har været på tegnebrættet siden midt halvfemserne, og der er de sidste fire år arbejdet aktivt for at realisere projektet. Stien er etableret af Allerød og Rudersdal kommuner i samarbejde med de to grundejere Nordvand og Forsvaret samt Naturstyrelsen.

Den nye strækning af stien, vest om Sjælsø, har allerede ligget klar et stykke tid, og de første naturelskere har fundet vej og besøgt det nye fugleskjul, som er etableret tæt ved Kajerød Å's udløb i Sjælsø.

Nu bliver det officielt
Men nu bliver det officielt: Stien der fører via engene ved Soldraget og på brodæk videre gennem rørsumpe vest for Sjælsø - og mod nord har forbindelse helt op til Sjælsmarksvej - indvies af Allerød Kommunes borgmester Jørgen Johansen og formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune, Court Møller. 

Indvielsen finder sted kl. 16:30 og mødestedet er i Birkerød ved stien ved Stenløkken nr. 118. Der vil være et let traktement, oplyser initiativtagerne.