Nu er kirkens jorde på den anden side af Kongevejen solgt

Kirken har netop solgt sine jorde til 'Land Development A/S'. Jordarealerne ligger på vestsiden af Kongevejen og indeholder de to byggefelter benævnt B.3 og B.4

Kirkemarkerne set mod øst med Blovstrød Kirke i baggrunden. I midten: Tidligere formand for menighedsrådet, Lars Lund, flankeret af partnerne Jonas Berthelsen og Søren Due Hansen fra 'Land Development A/S'. Foto: AOB

Kirkemarkerne set mod øst med Blovstrød Kirke i baggrunden. I midten: Tidligere formand for menighedsrådet, Lars Lund, flankeret af partnerne Jonas Berthelsen og Søren Due Hansen fra 'Land Development A/S'. Foto: AOB

Så er kontrakten mellem kirken og 'Land Development A/S' netop blevet underskrevet, hvilket betyder, at der nu er lagt op til, at to nye byggefelter (B.3 og B.4) i det nye Blovstrød har fundet en investor, som vil opføre rækkehuse og villaer.

Kirkegrundens beliggenhed er unik
De to partnere fra Land Development, Søren Due Hansen og Jonas Berthelsen fortæller til AOB: "Grundlaget for aftalen er bl.a. den af Allerød Kommune udarbejdede rammelokalplan, som nu skal viderebearbejdes til en egentlig lokalplan for de to byggefelter. Vi mener, at kirkegrundens beliggenhed er helt unik for området med et kuperet terræn, som svagt skråner mod syd-vest og som bebyggelserne skal indpasse sig under. Skøn placering i grønne omgivelser og stadigvæk utrolig bynært, med mindre en 1,5 km til S-togstationen."

De to partnere fremhæver endvidere: "Vi finder, at grundarealet er meget centralt placeret i forhold til de eksisterende faciliteter som skolen, kirken, børneinstitutionen, svømmehallen og Blovstrødhallen med indendørs og udendørs aktivitetsmuligheder. Også den nye Allerød Privatskole (Ny Allerødgård) ligger tæt på den nye bebyggelse.

Fine indkøbsmuligheder
Indkøbsforholdene bliver også lige 'uden for døren', idet man i langt de fleste tilfælde vil benytte Østre Teglværksvej ud til Kongevejen. Den kommende bebyggelse bliver i det nord-øst lige hjørne nabo til REMA 1000, hvilket også er i den ende af bebyggelsen, hvor der bliver seniorboliger - så adgangen bliver nem.

Grundarealet begrænses mod nord/vest af Østre Teglværksvej og mod syd/øst af Sandersvej - den tidligere kirkesti. Bemærk de grønne kiler mellem de enkelte byggefelter, som griber fat i Grønholmen mod øst og mod Tokkekøb Hegn mod nord. Luftfoto: Allerød Kommune. Grafik: AOB

Grundarealet begrænses mod nord/vest af Østre Teglværksvej og mod syd/øst af Sandersvej - den tidligere kirkesti. Bemærk de grønne kiler mellem de enkelte byggefelter, som griber fat i Grønholmen mod øst og mod Tokkekøb Hegn mod nord. Luftfoto: Allerød Kommune. Grafik: AOB

Salgsstart: efteråret 2016
Søren Due Hansen oplyser: "B.3-byggefeltet er primært tænkt forbeholdt familieboliger og ældreboliger i rækkehuse i 1 og 2 planer og ligger i læ for Kongevejen bag den eksisterende bebyggelse. B.4-byggefeltet vil derimod blive udlagt som villagrunde, og vi forventer en salgsstart af parcelhusgrundene omkring efteråret 2016. Det kommende salg kommer til at ske gennem en lokal ejendomsmægler.
 
Jonas Berthelsen supplerer: "Vi finder Allerød Kommunes oplæg med de grønne kiler som en rigtig flot idé, som både mod øst tager fat i den eksisterende Grønholmen bag kirken og mod nord mod Tokkekøb Hegn. Vi vil også gerne rose kommunen for den visionære rammelokalplan for den nye bydel, samt det forhold at der her nu er mulighed for at opføre villagrunde, som i den grad er en mangelvare i Nordsjælland. Og ligeledes for den meget offensive udviklingsstrategi Allerød Kommune har lagt for dagen med den fornyligt godkendte kommuneplan."
 

De to partnere, Jonas Berthelsen og Søren Due Hansen underskriver købsaftalen. Foto: Lars Lund

De to partnere, Jonas Berthelsen og Søren Due Hansen underskriver købsaftalen. Foto: Lars Lund

De to partnere oplyser, at de er lokalkendte og er derfor meget interesseret i, at bebyggelsen bliver holdt i en høj kvalitet.

Søren Due Hansen og Jonas Berthelsen siger samstemmende: "Vi er utrolig glade for den store tillid, som Blovstrød Menighedsråd og den tidligere formand, Lars Lund, med rådgivere i særdeleshed har vist os, hvilket vi ser frem til med spænding at indfrie."

Lars Lund fortæller i øvrigt , at den sum penge, som salget indbringer, ikke tilfalder Blovstrød Kirke, men derimod stiftet.

Land Development har allerede aftalt det første møde med Allerød Kommunen, hvor man nærmere vil fastlægge det videre forløb, men firmaet forventer, at man allerede i begyndelsen af 2017 kommer i jorden med den første bebyggelse.