Der er noget, som står åbent...

"Når man helt åbent kan tage 'godterne' med sig ind i Sandholmlejren, så oplever vi altså, at noget kan forbedres," siger en Blovstrød-borger

"Vi gør med glæde en stor og forebyggende indsats med 'Nabohjælp' osv. - men giver det mening, hvis man ikke også tager fat der, hvor problemerne stammer fra?" siger Gitte Damgård. Foto. AOB

"Vi gør med glæde en stor og forebyggende indsats med 'Nabohjælp' osv. - men giver det mening, hvis man ikke også tager fat der, hvor problemerne stammer fra?" siger Gitte Damgård. Foto. AOB

I et debatindlæg skriver Gitte Damgård fra Facebook-gruppen 'Sikker i Blovstrød':
"Vi har i Blovstrød haft en dejlig informativ Tryghedsvandring med politiet og med borgemesteren den 13. april. Jeg kan kun opfordre til, at andre prøve samme koncept.

Mange gode input
Vi har fået mange gode input, som vi vil forsøge at 'tage ind' og bruge. På turen spurgte jeg politiet: "Er det ikke rigtigt, at vi ikke løser problemet, men blot flytter det?" Og til det var svaret "Ja". At vi gør en super indsats i et område, kan gøre, at et andet område blot får flere problemer. Måske.

Vi er fra politiet blevet orienteret om, at man ved, at en del af det vi oplever i vores område (indbrud mv.) IKKE skyldes Sandholmlejren , men omvendt så ved man også, at en del af problemerne skyldes Sandholmlejren. Desværre.

Tag fat, hvor problemerne stammer fra
Vi gør med glæde en stor og forebyggende indsats med 'Nabohjælp' osv. - men giver det mening, hvis man ikke også tager fat der, hvor problemerne stammer fra?

Når man helt åbent kan tage 'godterne' med sig ind i lejren, så oplever vi altså, at noget kan forbedres – og et godt bud er, at der placeres politi ved indgangen til Sandholmlejren, og at hegn i området sikres på en bedre måde."

Stop tingene ved kilden
Gitte damgård slutter: "Det er jo kendt, hvordan det foregår, hvorfor sætter man så ikke ind dér? Spørgsmålet er indlysende: Hvorfor prøver man ikke at stoppe tingen ved kilden også?"