Nye rekreative stier i Blovstrød

Sjælsøstien mod vest bliver over en kilometer lang og forventes allerede færdig i begyndelsen af april måned i år

Inden længe kan man få glæde af den rekreative sti langs vestenden af Sjælsø. Og på sigt anlægges der også stier   omkring den nye del af Blovstrød. Grafik: Allerød Kommune

Inden længe kan man få glæde af den rekreative sti langs vestenden af Sjælsø. Og på sigt anlægges der også stier omkring den nye del af Blovstrød. Grafik: Allerød Kommune

Sjælsøstien
I samarbejde med Rudersdal Kommune etableres der en sti ved vestenden af Sjælsø. Det er et projekt, som har været planlagt i mange år, men som nu - om en måneds tid - er en realitet.

Projektet indgår i en gang- og cykelsti rundt om hele Sjælsø og har længe stået højt på ønskesedlen i de tre kommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal, der omkranser søen.

Den rekreative sti - langs vestenden af Sjælsø - bliver åben for publikum i begyndelsen af april måned. Foto: AOB

Den rekreative sti - langs vestenden af Sjælsø - bliver åben for publikum i begyndelsen af april måned. Foto: AOB

Ideen med stien er at åbne adgangen til Sjælsø ved etablering af en sammenhængende rekreativ gang- og cykelsti, der vil give offentligheden mulighed for at opleve landskabet og naturen omkring søen. Stien vil få en samlet længde på godt 10 km, hvoraf under én kilometer ligger i Allerød Kommune.

Fugleskjul
Ved kommunegrænsen placeres et fugleskjul ved søbredden. Den del af stien, der er beliggende i Allerød Kommune og i den lavest-liggende del af Rudersdal Kommune, etableres som en lav gangbro (spang). Omkostningerne til Allerød Kommunes del forventes at blive omkring 640.000 kr.

Ved Kajerød Å (kommunegrænsen) etableres et fugleskjul.

Ved Kajerød Å (kommunegrænsen) etableres et fugleskjul.

Over 1 km lang
Udførelsen af anlægget startede i slutningen af sidste måned og forventes allerede afsluttet den 8. april i år. Det samlede nyanlæg i Allerød og Rudersdal kommuner bliver 1.030 m. 

Kommende stier
I Planstrategi 2015 er bl.a. stier omkring den nye del af Blovstrød nævnt som kommende initiativer - jf. ovenstående kort.