Betænkelig ved at indrette Ny Allerødgård til skole

I forbindelse med en naboorientering har der været bekymring mod at indrette Ny Allerødgård til skoleundervisning

Der er kommet bemærkninger, som i særdeleshed er betænkelig ved, at der etableres skole i Ny Allerødgård, hvor elever skal færdes til og fra skole, hvor den trafikmæssige situation er præget af stor intensitet.   Fotomanipulation: AOB

Der er kommet bemærkninger, som i særdeleshed er betænkelig ved, at der etableres skole i Ny Allerødgård, hvor elever skal færdes til og fra skole, hvor den trafikmæssige situation er præget af stor intensitet. Fotomanipulation: AOB

Teknik og Planudvalget besluttede den 2. februar i år at gennemføre en naboorientering med to ugers frist for afgivelse af bemærkninger til ansøgningen om indretning af en skole på Ny Allerødgård.

I henhold til lokalplanens § 4.1 må ejendommen kun anvendes til erhverv, og der må kun indrettes bebyggelse til administration, EDB- virksomheder, uddannelses- og kursusvirksomheder, laboratorier, højteknologiske fremstillingsvirksomheder o. lign.

Bemærkninger til dispensationen
I forbindelse med naboorienteringen er der kommet bemærkninger fra NEFF A/S, som i særdeleshed er betænkelig ved, at der etableres skole i et område, hvor elever skal færdes til- og fra skole, hvor den trafikmæssige situation er præget af stor intensitet.

Der peges på, at det i væsentlig grad er tung trafik til og fra NEFF A/S, som foretages via Sortemosevej forbi Ny Allerødgård.

Forvaltningens kommentarer
For de børn, der selv skal færdes til og fra en eventuel skole på Ny Allerødgård, er der dobbeltrettet supercykelsti på nordsiden af Sortemosevej.

I forbindelse med udviklingen af Teglværkskvarteret er der planlagt cykelsti på sydsiden af Sortemosevej og sti langs med Blovstrød Teglværksvej. Der planlægges stikrydsninger med helleanlæg ved Blovstrød Teglværksvej og ved Lyngby Tømmerhandel.

Der er i forbindelse med naboorienteringen ikke kommet bemærkninger, der knytter sig direkte til bestemmelserne i lokalplanen.

Forvaltningen foreslår på ovennævnte baggrund, at der i henhold til lokalplanen meddeles tilladelse til indretning af skole, idet anvendelsen vurderes at ligge inden for bestemmelserne i § 4.1 om bl.a. ”at bygningen må indrettes til uddannelses- og kursusvirksomhed o. lign.”

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler således, at der meddeles tilladelse i henhold til lokalplanen til indretning af skole.

Der er hermed ikke taget stilling til anden lovgivning, herunder byggelov mv.

Sagen behandles i dag, tirsdag, af Teknik og Planudvalget.