Den nye privatskole i Blovstrød kan tynge kommunens økonomi

Allerød Kommune oplyser, at Allerød Privatskole, som etableres på Ny Allerødgård, kan komme til at tynge kommunens økonomi

Allerød Kommune oplyser, at Allerød Privatskole kan komme til at tynge kommunens økonomi. Manipuleret foto: AOB

Allerød Kommune oplyser, at Allerød Privatskole kan komme til at tynge kommunens økonomi. Manipuleret foto: AOB

I en pressemeddelelse oplyser Allerød Kommune, at Allerød Privatskole kan komme til at tynge kommunens økonomi.

Allerød Kommunes budget for 2017 besluttes til efteråret. Samlet set er kommunens økonomi fortsat i balance, men der er usikkerheder, der både vil kunne tynge og lette budgettet. Ikke mindst Allerød Privatskole og kommunens indsats for at effektivisere. De to ting kan meget vel ende med at gå lige op. Dét konstaterer Allerød Kommune i en pressemeddelelse om kommunens økonomiske situation.

"Når og hvis Allerød Privatskole åbner dørene til deres første elevårgang efter sommerferien 2016, kan det komme til at tynge kommunens økonomi. Men måske kun det første år," hedder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

"Kommunen skal nemlig yde et stort tilskud til de elever på privatskolen, som bor i Allerød Kommune. Men hvis eleven først meldes ud af folkeskolen dagen før de starter i privatskolen – så vil der stå en dyr tom plads ledig. Eleven vil nemlig koste kommunen det dobbelte. Om eleverne udmeldes i god tid har derfor afgørende betydning for, hvor store økonomiske konsekvenser privatskolen vil have for kommunen."

"Det er også usikkert, i hvor høj grad folkeskolernes budgetter kan tilpasses de potentielt færre elever pr. skole - særligt på kort sigt. Hvilke skoler, privatskolen primært henter børn fra, er en relativ stor usikkerhedsfaktor."

"På lang sigt udgør et privatskole-tilbud i Allerød Kommune ikke i sig selv en risikofaktor for kommunens økonomi. Det afgørende er, at folkeskolen hurtigt kan tilpasses elevgrundlaget," påpeger kommunen, der derfor har en løbende dialog med Allerød Privatskole om indskrivningen af børn til skolestart 2016.

Børn- og Skoleudvalget følger udviklingen tæt, og skal på det næste møde drøfte en handlingsplan for at tilpasse budgetterne løbende i forhold til, hvor mange børn der indskrives på privatskolen.

"Privatskolen oplyser, at der pt. er betalt depositum for godt 120 børn til skolestart efter sommerferien, og at der er taget kontakt til elever opskrevet på ventelisen. Udgiften på kommunens folkeskoler overstiger tilskuddet på privatskolen med ca. 1.700 kr./barn," oplyser Allerød Kommune.