Blovstrød Byvej vil i en periode blive afspærret pga. nedlægning af en afløbsledning

Det vil blive nødvendigt at afspærre Blovstrød Byvej mellem gadekæret og Kongevejen. Alle vil dog kunne køre til og fra deres hus i hele perioden

Kirken ejer det grønne areal ned mod Kongevejen, og har givet 'Forsyningen Allerød Rudersdal' lov til at benytte pladsen til oplag af jord og materialer. Foto: AOB

Kirken ejer det grønne areal ned mod Kongevejen, og har givet 'Forsyningen Allerød Rudersdal' lov til at benytte pladsen til oplag af jord og materialer. Foto: AOB

Som vi tidligere har skrevet, skal der etableres en ny afløbsledning fra gadekæret og ned til det det nye regnvandsbassin på den anden side af Kongevejen. Det er for at aflaste de almindelige kloakledninger og renseanlæg for overfladevand, som bl.a. kommer fra gadekæret.

Underboring langs med kirkemuren
Den nye ledning vil blive gravet ned fra gadekæret og ned til T-krydset Kapélvej/Blovstrød Byvej. Herfra er planen at lave en styret underboring langs med kirken, for at undgå opgravning i den forholdsvis smalle vej ved den følsomme kirkemur. Efter kirken graver man et stykke ned til Kongevejen, inden der udfører en pilotrørsboring under Kongevejen.

Entreprenørarbejdet forventes startet i midten af maj måned og vil strække sig helt til september. 'Forsyningen Allerød Rudersdal' har netop udsendt en orienterende skrivelse til de omkringboende - dvs. Bakketoppen, Kildebakken, Blovstrød Byvej og Kongevejen.

Ensretningen vil blive ophævet
I skrivelsen står der bl.a., at i nogle faser af anlægsarbejdet vil det være nødvendigt at afspærre Blovstrød Byvej forskellige steder mellem gadekæret og Kongevejen. For at sikre alle beboere adgang til og fra deres bolig med bil, vil ensretningen på Blovstrød Byvej blive ophævet i disse perioder. Det vil sige, at alle beboere vil kunne køre til og fra deres hus i hele perioden, men vil være nødt til at køre en anden vej end normalt.

Kirken ejer det grønne areal ned mod Kongevejen, mellem Blovstrød Byvej og Bakketoppen 2B, og har givet Forsyningen lov til at benytte pladsen til oplag af jord og materialer.

Mere orientering senere
Når arbejdet rigtig går i gang, og man kender entreprenøren og de præcise trafikplaner, vil AOB orientere om dette.