Møde med politiet og kommunen om status på indbrud og samarbejde på tværs

I går eftermiddags afholdte AOB og 'Sikker i Blovstrød' et statusmøde hos borgmester Jørgen Johansen, hvor også Nordsjællands Politi deltog

Nordsjællands Politi ønsker at imødekomme Blovstrød-borgernes ønske om nogle konkrete værktøjer til både indbrudssikring og i forhold til tryghed.

Nordsjællands Politi ønsker at imødekomme Blovstrød-borgernes ønske om nogle konkrete værktøjer til både indbrudssikring og i forhold til tryghed.

I går, mandag, havde 'Alt Om Blovstrød' og 'Sikker i Blovstrød' et statusmøde med borgmester Jørgen Johansen og Nordsjællands Politi. Mødet handlede primært om omfanget af indbruddene i Blovstrød, og hvordan man kunne nedbringe disse indbrud og skabe en bedre tryghed i området.

'Sikker i Blovstrød' forelagde et større registreringsarbejde over de indbrud, som der i den senere tid havde været i Blovstrød, og det var på lang de fleste punkter sammenfaldende med politiets registreringer. Da 'Sikker i Blovstrød' er en lukket gruppe, har man fået mange detalje-oplysninger fra borgerne. 

Kun ét indbrud
Politiet oplyste, at der i indeværende måned kun har været registreret et indbrud i Blovstrød, og det var den 1. marts. På spørgsmålet om dette kunne skyldes, at Center Sandholm nu var blevet et rent modtagecenter, var svaret, at dette var ikke tilfældet, idet Sandholmlejren endnu ikke har ændret status. Dette skyldes, at der endnu ikke er flyttet beboere fra Center Sandholm til det nye udrejsecenter ved Ikast.

Det forventes dog, at i løbet af indeværende måned vil overflytningen ske. Tilbage står en anden gruppe i Center Sandholm, som er ikke-kriminelle - dvs. ikke-dømte udlændinge, der ligeledes skal udvises. De skal flytte til Center Sjælsmark, men denne tidshorisont ligger endnu ikke fast.

Politiet gennem Blovstrød
Politiet kunne i øvrigt oplyse, at i februar måned har patruljevognene frekventeret vore lokale villaveje 14 gange i døgnet.

Endvidere gjorde politiet opmærksom på, at opkald til Nordsjællands Politi bør ved mistænkelig situationer ske ved at ringe til 114, men ved en akut situation, hvor der er 'indbrud i øjeblikket' skal man ringe 112.

Tryghedsvandring
Det blev aftalt, at der skal arrangeres en 'tryghedsvandring' af borgerne, hvor kommune, politi og interesserede borgere tager en tur på forskellige veje for at se, om der er noget der kan gøres bedre for at sikre mod indbrud. Turen er planlagt medio april måned og vil blive afviklet om eftermiddagen. 

Nabohjælp
Der blev talt om Nabohjælp - og politiet oplyste, at Allerød alt i alt har været rigtig gode til at tilmelde sig med nye nabohjælpere. Dette vil også Blovstrød arbejde videre med.

Skiltning
Ved mødet blev der også talt om skiltning, og dette kan jo ske via Nabohjælp, men evt. også ved eget professionel design, som gruppen vil se nærmere på.

Borgmester Jørgen Johansen var i den forbindelse positivt stemt mht. at hjælpe med at få en skiltning 'op at stå'.

Realistiske løsninger
Man talte også om vagtværn - professionelle eller private - men Nabohjælp ser stadig ud til at være det mest realistiske og gavnlige for at sikre sig mod indbrud. 'Sikker i Blovstrød' havde senere om aftenen et opsamlingsmøde, hvor man ville gennemgå forskellige realistiske løsninger.

Det var et godt møde, hvor mange emner blev vendt, og det blev aftalt, at man senere - efter behov - igen ville afholde nye statusmøder.