Dryland til Blovstrød Svømmehal

I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 er dryland nævnt i overslagsårene, og forvaltningen foreslår nu, at Sigma Swims præsentation tages til efterretning

Svømmeklubben ønsker at få bygget et dryland umiddelbart i forbindelse med Blovstrød Svømmehal på den eksisterende terrasse. Foto: AOB

Svømmeklubben ønsker at få bygget et dryland umiddelbart i forbindelse med Blovstrød Svømmehal på den eksisterende terrasse. Foto: AOB

Svømmerne i Blovstrød fik sidste år indrettet et rigtig fint træningslokale (et såkaldt dryland) ved det gamle Blovstrødcenter - ved siden af ‘Pultekammeret’. Oprindeligt var forslaget, at Blovstrød Svømmehal skulle udbygges mod syd (vinduesfacaden) med bl.a. et dryland-anlæg, så al træning kunne foregå inden for svømmehallens rammer, men det var der den gang ikke politisk tilslutning til.

Dryland = træningsmetoder for svømmere på land - herunder brug af træningselastikker. Her fra træningslokalerne ved Blovstrødcentret. Arkivfoto: AOB

Dryland = træningsmetoder for svømmere på land - herunder brug af træningselastikker. Her fra træningslokalerne ved Blovstrødcentret. Arkivfoto: AOB

Da kommunen i øvrigt ikke har kunnet stille træningslokaler til rådighed, måtte svømmeafdeling derfor selv leje sig ind i centerbygningen for ca. 100.000 kr. årlig og har derudover selv købt alt træningsudstyret.

Da træningslokalerne i centret nu skal ombygges til boliger, har svømmeklubben ønsket at få bygget et dryland umiddelbart i forbindelse med Blovstrød Svømmehal, på den eksisterende terrasse. De har desuden henvendt sig til kommunen vedr. alternativt at anvende kælderlokaler på Blovstrød Skole.

Sigma Swim Allerød har derfor haft møde med Kultur- og Idrætsudvalget med præsentation af et nyt forslag til dryland, der som nævnt er et træningslokale for svømmere på land.

I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 er dryland nævnt i overslagsårene, og Kultur- og Idrætsudvalget vil nu have sagen med konkret løsning til behandling.