Bliver en tennishal en realitet for bl.a. Blovstrød-borgerne?

Interessen for en tennishal er overvældende, siger de tre tennisklubber i kommunen, og de har nu fremlagt et forslag til en hal for Kultur- og Idrætsudvalget

En tennishal vil gøre det muligt for tennisklubberne at udvide deres aktiviteter markant. Derved skabes endnu mere værdi til gavn for byens borgere .  Principtegning fra et tidlige projektoplæg til en tennishal.

En tennishal vil gøre det muligt for tennisklubberne at udvide deres aktiviteter markant. Derved skabes endnu mere værdi til gavn for byens borgere. Principtegning fra et tidlige projektoplæg til en tennishal.

Allerød, Blovstrød og Lynge tennisklubber har haft møde med Kultur- og Idrætsudvalget, og de har nu fremlagt et konkret forslag til opførelse af en tennishal.

I budgetforliget 2016-2019 er en tennishal nævnt i overslagsårene, og Kultur- og Idrætsudvalget tog på sit møde 4. marts orienteringen til efterretning, idet udvalget havde ønsket en konkret løsning på et hal-projekt.

De tre tennisklubber fremlagde et projekt, hvor tennishallen kan opføres med en enkelt bane eller flere baner.

Ingen søjlerækker
Af projektet fremgår det, at bygningen opføres med bærende stålrammer, der spænder frit fra facade til facade. Dermed kan hallen opføres med flere baner ved siden af hinanden, uden at der skal etableres søjlerækker gennem bygningen.

De samlede projektomkostninger udgør som følger: Enkelt tennishal: 2.500.000 kr. ex. moms, 18 x 36 meter (udvendige mål). Dobbelt tennishal: 4.850.000 kr. ex. moms, 36 x 36 meter.

Der er dog variable omkostninger, som ikke er indeholdt i priseksemplerne: Tilslutningsafgifter, el, kloak, vand, fjernvarme mv., samt omkostninger forbundet med evt. forurenet jord, evt. funderingsomkostninger ud over normalfundering og tilslutning til eksisterende eller ny kloakledning, el– og vandstik.

Tidsplan
Tidsplanen siger, at fra ordren er underskrevet til den færdig bygning står klar til brug forventes en projekterings– og byggeperiode på syv måneder for en hal med en bane. For hver ekstra bane tillægges to måneder. Der tages dog forbehold for evt. ekstra ventetid på byggesagsbehandling hos kommunen.

I dagsordenen for udvalgets møde lyder det: I Allerød Kommune er alle tennisbanerne i kommunalt regi udendørs tennisbaner, som serviceres af Allerød Service. Allerød Service anvender årligt 200.000–250.000 kr. på drift af de 14 rødgrusbaner og to kunststofbaner. I beløbet er ikke indregnet udgifter til omlægning, reparation af dræn samt vedligeholdelse af de omkringliggende arealer.

Tennisklubberne anvender i dag om vinteren indendørsbaner i Birkerød og Hillerød. Der ydes lokaletilskud til Allerød Tennisklubs ungdomsmedlemmers leje af indendørs træningstid, og udgiften er pr. år 15.200 kr.

Debatindlæg
De tre tennisklubber skrev den 16. februar i et debatindlæg på allerødnyt.dk:
"Når der bygges en tennishal vil klubberne efterfølgende selv stå for alle løbende driftsudgifter. For kommunen er der altså alene tale om en engangsinvestering.

En tennishal vil gøre det muligt for tennisklubberne at udvide deres aktiviteter markant. Derved skabes endnu mere værdi til gavn for byens borgere."

"Alt i alt, er der mange gode grunde til at prioritere en engangsinvestering i tennissporten", skrev klubberne, der tilsammen har over 700 medlemmer

Tennishallen kan opføres med plads til en enkelt bane eller som bygning med plads til to eller flere baner. Foto:   PLAY MAKER SPORTS ApS

Tennishallen kan opføres med plads til en enkelt bane eller som bygning med plads til to eller flere baner. Foto: PLAY MAKER SPORTS ApS

88 procent vil købe ugentlig tid
I en tidligere pressemeddelelse slår de tre tennisklubber fast, at interessen for en tennishal er overvældende.

Klubberne havde spurgt deres medlemmer, om de var interesseret i at spille i en ny hal i kommunen. Af de tre klubbers i alt 760 medlemmer svarede 312, og 88 procent tilkendegav, at de godt kunne tænke at købe sig en ugentlig fast tid i en sådan tennishal. Der var både interesse for tider formiddag, eftermiddag, aften og i weekenden, oplyste klubberne.

Inspirationen til projektet er hentet i lokalområdet, hvor klubberne i Fredensborg, Humlebæk og Espergærde har lavet et tilsvarende projekt med egen tennishal.