Der har været gravearbejder på bl.a. Grønningen - hvad sker der?

I sidste uge var der gravemaskiner og folk, som undersøgte jorden både på det grønne areal ud for kirken mod Kongevejen og på Grønningen ned mod gadekæret. Her er forklaringen på dette

Man kan se resterne, efter at der har været arkæologiske undersøgelser på stedet. Foto: AOB

Man kan se resterne, efter at der har været arkæologiske undersøgelser på stedet. Foto: AOB

I sidste uge var der gravemaskiner og folk, som undersøgte jorden både på det grønne areal ud for kirken mod Kongevejen og på Grønningen ned mod gadekæret. Flere har spurgt AOB, hvad det nu var for noget.

Forklaringen er ganske enkel - der skal etableres en ny afløbsledning fra gadekæret og ned til det det nye regnvandsbassin på den anden side af Kongevejen. Det er for at aflaste de almindelige kloakledninger for overfladevand, som bl.a. kommer fra gadekæret.

Men inden man kan begynder at grave ledningen ned, skal der ske arkæologiske undersøgelser på jordarealerne, hvor der skal graves - og det er det, der nu er sket. Man har undersøgt om der var stensamlinger, mørke spor i undergrunden eller lignende, som kunne være tegn på, at jorden rummede arkæologiske levn. Men der er nu givet grønt lys for, at man kan nedlægge de nye rør efter det planlagte projekt.

Underboring langs kirkemuren
Ingeniør Ole Papsø fra 'Forsyningen Allerød Rudersdal A/S' siger til AOB: "Den nye ledning vil blive gravet ned fra gadekæret og ned til T-krydset Kapélvej/Blovstrød Byvej. Herfra er planen at lave en styret underboring langs med kirken, for at undgå opgravning i den forholdsvis smalle vej ved den følsomme kirkemur. Efter kirken graver vi et stykke ned til Kongevejen, inden vi udfører en pilotrørsboring under Kongevejen."

Principskitse af rørføringen fra gadekæret og videre over på den anden side af Kongevejen. De grønne linjer er underboringer, hvor man ikke graver op, men 'skyder' gennem jorden.

Principskitse af rørføringen fra gadekæret og videre over på den anden side af Kongevejen. De grønne linjer er underboringer, hvor man ikke graver op, men 'skyder' gennem jorden.

Tidsplanen for dette projekt er endnu ikke fastlagt, men arbejdet bliver i år, og redaktionen vil senere - når man er længere i projektet - orientere vore læsere om, hvad arbejdet kommer til at betyde for trafikken.