Stor interesse for Allerød Privatskole, som havde åbent hus i går

'Et sundt alternativ i unikke rammer' – sådan lyder det på privatskolens velkomstbrochure

Der er ingen tvivl om, at Allerød Privatskole vil få unikke rammer. Foto: AOB

Der er ingen tvivl om, at Allerød Privatskole vil få unikke rammer. Foto: AOB

Interessen for den nye privatskole i Blovstrød var meget stor, da man i går havde åbent hus i to timer. Lige fra åbningen af det nye domicil, Ny Allerødgård, strømmede det til med forældre og børn for at komme ind og se de ny spændende lokaliteter.

Seks initiativtagere
Man blev budt velkommen af de seks initiativtagere - Michael Nørregaard, Kim Zillo Rokamp, Thomas Vesterholt, Henrik Kim Christensen, Gerth Rasmussen og Pil Rasmussen. Gæsterne blev vist rundt i bygningskomplekset i grupper med initiativtagerne som guide, og her kunne man løbende stille spørgsmål. I øvrigt blev der delt brochurer ud, og flere steder var der opstille plancher, så man kunne se de første udkast til indretningen af skolen. 

Lige fra åbenhus-åbningen af det nye domicil, Ny Allerødgård, strømmede det ind med forældre og børn for at se de ny spændende lokaliteter. Kunsten på væggene bibeholdes ind til videre, oplyste   Michael Nørregaard.   Foto: AOB

Lige fra åbenhus-åbningen af det nye domicil, Ny Allerødgård, strømmede det ind med forældre og børn for at se de ny spændende lokaliteter. Kunsten på væggene bibeholdes ind til videre, oplyste Michael Nørregaard. Foto: AOB

Mange besøgende
Man havde indtryk af, at de fleste besøgende var de forældre, som i forvejen var skrevet op til en elevplads, men også mange nytilkomne var mødt frem og havde mange spørgsmål til privatskolen.

Spørgelysten var stor: Hvordan bliver skolelokalerne indrettet mht. til lydisolering /lydregulering og ventilation. Kommer der tæpper på gulvene? Og kan I nå at blive færdig til åbningen? Osv.

Kim Zillo Rokamp fortæller til AOB: "Bygningerne kan indeholde alt det, vi skal bruge. Vi får fysisk plads til 4-5 faglokaler, og med 5.000 kvadratmeter under tag, så vil vi også kunne tilbyde tre spor i eksempelvis udskolingen. Hovedbygningen er disponeret til administrationen - bortset fra underetagen, som bliver et pænt stort frokostlokale med tilhørende industrikøkken,så vi kan producere mad til eleverne på stedet. Der vil således være en obligatorisk madordning fra dag ét. Administrationsbygningen kan på sigt evt. også benyttes til andre ting."

Skifter til indvendigt fodtøj
Det blev iøvrigt oplyst, at når eleverne ankommer til skolen om morgenen, skal de hænge deres overtøj i garderoben kælderen og skifte fra udvendigt skotøj til indvendigt. Endvidere diskuterer man om, mobiltelefoner skal afleveres i en boks, og kun iPad til undervisningsbrug må benyttes.  

I skolens brochure står der: "Stemningen og atmosfæren i bygningen er et fantastisk udgangspunkt for et fagligt og lærerigt undervisningsmiljø i tråd med skolens værdigrundlag." Foto. AOB

I skolens brochure står der: "Stemningen og atmosfæren i bygningen er et fantastisk udgangspunkt for et fagligt og lærerigt undervisningsmiljø i tråd med skolens værdigrundlag." Foto. AOB

Kim Zillo Rokamp fortæller videre: "Privatskolen har fået de samme aftaler, som f.eks. Allerød Gymnasium har. Det vil sige, at vi kan benytte kommunens haller, og dermed ogå bruge kommunens to svømmehaller. Derfor kan vi også tilbyde svømmeundervisning til de kommende elever. Vi indretter således ikke en gymnastiksal, men planlægger i den forbindelse at benytte den nærliggende Blovstrødhal, som ikke er så optaget midt på dagen.

Udendørsarealet ved Ny Allerødgård er pænt stort på omkring 15.000 kvadratmeter. Noget af det første der skal ske udendørs, bliver nok at indrettet en legeplads for de mindste elever.

Mange nye tilmeldinger
Kim Zillo Rokamp oplyser videre til AOB: ”Vi har nu fået så mange tilmeldinger - også fra bl.a. Hillerød og Hørsholm - at vi nu satser på 14 klasser med max. 24 elever i hver klase. Og vi spænder over alle 9 klassetrin: fra 0. til 8. klasse. Intentionerne er, at der bliver tale om en kortere skoledag for de mindste klasser, og de kreative arbejder bliver lagt i slutningen af skoledagen."

Kontakt til andre privatskoler
Arbejdsgruppen har haft kontakt med flere andre private skoler og specielt Skorpeskolen i Hellebæk, som åbnede for 2-3 år siden, har man haft flere møder med og den har hjulpet med mange af erfaringer - lige fra praktisk planlægning til økonomi.
 
Initiativtagerne har haft samtaler med flere virkelige kompetente skoleledere, og det endelige valg - som bliver svært - sker inden for de næste par dage.

Når skolelederen er valgt, bliver der selvsagt taget endelig beslutning til mange af de stadig åbne spørgsmål som gruppen har, men som lederen skal tage faglig stilling til.

Takstblad
Ved indgangen blev der uddelt en lille brochure og et takstblad for skoleåret 2016/17, så man kunne se, hvilke udgifter man ville få, hvis man indmelder sit barn i privatskolen. 'Skolepengene' ligger lidt under middel af, hvad der er gennemsnittet for privatskoler, oplyste Pil Rasmussen.