Entreprenøren har igen lyttet til bilisterne

Der har i forbindelse med renoveringen af Kongevejen været problemer med at kunne orientere sig i trafikken, når man bl.a. skulle ud på Kongevejen fra Blovstrød Byvej

Den midlertidige forgængerovergang har entreprenøren nu flyttet længere mod syd efter at have lyttet til kritikken fra bilisterne. Foto: AOB

Den midlertidige forgængerovergang har entreprenøren nu flyttet længere mod syd efter at have lyttet til kritikken fra bilisterne. Foto: AOB

Entreprenøren - Barslund A/S - er som bekendt nu i gang med renoveringen af fortovene og cyklestierne på Kongevejen, og i øjeblikket er man bl.a. i gang på strækningen fra Blovstrød Byvej og op til T-krydset ved Sortemosevej.

Som vi tidligere har omtalt, har dette medført, at man har været nødsaget til at henvise de gående og cyklisterne til det modsatte fortov i nærheden af Blovstrød Byvej. Placeringen af overgangen på Kongevejen har imidlertid skabt flere forskellige problemer både ved bilisternes udkørsel fra Blovstrød Byvej - men også ved indkørslen til Blovstrød-området, når man kom nordfra.

Nu har entreprenøren imidlertid valgt at flytte forgængerovergangen noget længere mod syd - tæt på indkørslen til Statoil - således, at alle de problemer, som bilisterne havde, nu skulle være elimineret.