Allerød Privatskole har fået mange nye tilmeldinger

Efter offentliggørelsen, at privatskolen flytter ind i Ny Allerødgård, er der kommet en bølge af nye opskrivninger til ventelisten 

Der er på søndag mulighed for at komme ind og se alle lokaliteterne i Ny Allerødgård og samtidig se   forslag til indretningen af klasseværelserne. Manipuleret foto

Der er på søndag mulighed for at komme ind og se alle lokaliteterne i Ny Allerødgård og samtidig se forslag til indretningen af klasseværelserne. Manipuleret foto

Som vi tidligere har nævnt, har Allerød Privatskole åbent hus på søndag, den 7. februar fra klokken 10.00 til 12.00. Her er det muligt at komme rundt i alle lokaler og se faciliteterne. 

Allerød Privatskole har udsendt personlige invitationer til åbent hus til mere end de 300 elever, der var skrevet op på ventelisten, men derudover er alle velkomne, understreger privatskolen.

Fornyet bølge af tilmeldinger
Der er udarbejdet et forslag til indretning af klasseværelserne, og dette oplæg kan man også se på søndag, fortæller gruppen bag privatskolen, der endvidere kan oplyse, at der har været en fornyet bølge af opskrivninger i dagene efter, det blev offentliggjort, at skolen flytter ind på Ny Allerødgård.

Dispensationen er godkendt af Teknik-og Planudvalget
Der er søgt om dispensation mht. at indrette Ny Allerødgård til skole. I tirsdags havde Teknik- og Planudvalget bl.a. møde om dette emne og godkendte denne dispensation. Baggrunden var bl.a. at indretning af undervisningslokaler og skole er en del af ejendommens historie, og i forhold til den gældende lokalplans rammer for anvendelsen af ejendommen var der efter Forvaltningens opfattelse tale om en dispensation, som ikke er i strid med lokalplanens principper.

Det blev ved mødet besluttet, at give en naboorientering med to ugers frist for afgivelse af bemærkninger om ansøgningen om indretning af Ny Allerødgård til skole.