Blovstrød Vandværk inviterer til 'en let anretning' - men en anden dag

I forbindelse med afholdelsen af vandværkets ordinære generalforsamling serveres der en let anretning, men datoen er flyttet, og det blive i sognegården

Blovstrød Vandværk I/S afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 16. marts, kl. 19:30 i Sognegården. Arkivfoto: AOB

Blovstrød Vandværk I/S afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 16. marts, kl. 19:30 i Sognegården. Arkivfoto: AOB

Blovstrød Vandværks generalforsamling, som var annonceret til afholdelse den 9. marts, må desværre aflyses på grund af en procedurefejl. Dagsordenen var ikke medtaget.

Blovstrød Vandværk I/S afholder i stedet for ordinær generalforsamling onsdag, den 16. marts 2016, kl. 19:30 i Sognegården.

Efter generalforsamlingen bydes på en let anretning. Tilmelding til denne del af generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til bestilling og kan ske ved at sende en mail til bvv@mail.dk eller ringe til vandværket på tlf. nr. 48 17 01 36 på hverdage kl. 10-12. Tilmelding skal ske senest den 10. marts, kl. 16:00.

Det reviderede årsregnskab udleveres på generalforsamlingen eller den 7. marts 2016 på Vandværkets kontor på hverdage kl. 10-12 eller hentes som pdf-fil på hjemmesiden www.blvv.dk.

Efter generalforsamlingen kan regnskab, takstblad, information om vandkvalitet, beretning og referat af generalforsamling udleveres på vandværkets kontor eller hentes på www.blvv.dk.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt