Kloakvand, der løber ud på engen, bliver nu stoppet

Hver gang der har været et kraftigt regnskyl, er der løbet kloakvand ud fra en brønd på Blovstrød-engen og videre ud over stien. Dette bliver der nu gjort noget ved

Det er denne brønd, som ved stærkt regnskyl giver kloakvand på terræn. Foto: AOB

Det er denne brønd, som ved stærkt regnskyl giver kloakvand på terræn. Foto: AOB

AOB blev for et stykke tid siden kontaktet af en Blovstrød-borger, Bernt Søgaard Farver, som gjorde opmærksom på, at kloaksystemet på Blovstrød-engen på en eller anden måde var defekt, idet en af betonbrøndene, som er placeret tæt på stien 'tømte' kloakvand ud over engen og stisystemet, når der har været kraftigt regnvejr. Bernt Søgaard Farver fortalte, at det ikke blot er i år - men mindst i de sidste fire år - at der har været problemer med denne kloakbrønd.

Vi kontaktede den gang Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, som har ansvaret for spildevandet, og de fik meget hurtigt ryddet op på engen omkring brønden. Efterfølgende har man nærmere undersøgt ledningssystemet, og ingeniør Ole Papsø fra Forsyningen oplyser nu til AOB, at brønden, som har givet spildevand på terræn, ligger på den ledning, der leder spildevandet fra Blovstrød og ud til Sjælsmark Renseanlæg.

Forsyningen har sat firmaet Leif M Jensen til at spule ledningen og efterfølgende tv-inspicerer den. De er gået i gang med arbejdet, og det forventes at tage et par uger.

Ingeniør Ole Papsø slutter: "Vi forventer, at der er en del sand i ledningen, og at spulingen derfor vil hjælpe på problemet med tilstopning og opstuvning."