Politiets statistik halter noget

Ved en nærmere gennemgang af Nordsjællands Politis oplysninger, er der flere emner, som man kan diskutere er rigtige

   I politiets ovenstående skema burde indbruds-antallet være oplyst i % i forhold til antallet af boliger på vejen.

 I politiets ovenstående skema burde indbruds-antallet være oplyst i % i forhold til antallet af boliger på vejen.

Det var et fint orienterende møde, som Nordsjællands Politi havde arrangeret i Sportscaféen den 10. januar. Der er dog nogle af vore læsere, som deltog i mødet, der er gået tættere på flere af de oplysninger, som politiet kom med. De har nærlæst materialet for at forberede sig til præsentationen ved de enkelte grundejerforeningers årsmøde, som jo ligger her i februar og marts måned.

Efterfølgende er her lidt 'tal-gymnastik', som måske bliver lidt for meget for nogle af vore læsere, men her er oplysningerne:

TOP-10-listen er misvisende
Blovstrød-borgeren, Vøgg Løwe Nielsen, oplyser således, at politiets oversigt over 'Top-10 vejnavne', som har haft flest indbrud, er misvisende, idet man slet ikke har taget hensyn til, hvor mange boliger, der er på den enkelte vej. Hvis man gør det, får man et helt andet billede af top-10-listen, og Østervang ligger således ikke i 'toppen'.

Borgeren siger. "Som det blev nævnt ved mødet, er der tre af vejene (Østervang, Mosevænget og Hvedevænget), der ligger i Blovstrød, men det er jo ikke det absolutte antal indbrud, der er mest relevant, men antallet i forhold til antallet af boliger på vejene.

De ti veje i kommunen er med ret forskellige antal boliger, når man måler det ud fra det højeste gadenummer. Således må Hvedevænget klart være hårdest ramt med 4 indbrud i kun 14 boliger, mens Mosevænget med 5 i 28 boliger også ligger højt. De fleste af de øvrige veje har højeste gadenumre over 40."

Konklusion: Indbruds-antallet burde være oplyst i % i forhold til antallet af boliger på vejen.

Blovstrød er væsentlig hårdere belastet
Vøgg Løwe Nielsen siger endvidere: "Ved mødet blev det nævnt, at Blovstrød ikke er hårdere belastet mht. indbrud end resten af Allerød Kommune. Dette er dog ikke korrekt. Sandheden er denne:
I flg. Danmarks Statistik er antallet af boliger i Blovstrød 878 og i hele kommunen 9.853 - dvs. 9% i Blovstrød.
I flg. politiet var antal indbrud i Blovstrød 58 og i hele kommunen 273 - dvs. 21% i Blovstrød.

Resultatet bliver således, at der er over dobbelt så mange flere indbrud i Blovstrød i forhold til antallet af boliger.

Indbrudsstigning på 100%
Endelig gør Vøgg Løwe Nielsen opmærksom på, at i vor artikel fra orienteringsmødet, havde vi skrevet, at “Indbruddene i Blovstrød er steget med 50% i det sidste år!“ - dette er ikke korrekt. Det er i flg. politiet steget fra 29 indbrud til 58. Og dette svarer præcis til en 100%-stigning. AOB beklager, og har rettet denne fejl.