Nyt Nabohjælp-materiale er udsendt til alle grundejer-foreninger i Blovstrød

Danmark har en kedelig andenplads i Europa, når det gælder indbrud - Nabohjælp kan måske hjælpe på denne statistik

Der er netop udkommet nyt materiale fra Det Kriminalpræventive Råd vedr. Nabohjælp, som specielt er rettet mod grundejer- og boligforeninger.

Der er netop udkommet nyt materiale fra Det Kriminalpræventive Råd vedr. Nabohjælp, som specielt er rettet mod grundejer- og boligforeninger.

I forbindelse med Nordsjællands Politiets orienteringsmøde i Blovstrødhallen den 10. februar oplyser Maya Nyborg fra politiet, at Det Kriminalpræventive Råd, netop nu har udgivet et lettilgængeligt Nabohjælps-startsæt rettet mod grundejer- og boligforeninger. Dette mener Maya Nyborg vil være oplagt at videreformidle til grundejerforeningernes medlemmer.
 
Materialet - som er sendt til alle formand for grundejerforeningerne i Blovstrød - består af følgende:

1: De vigtigste pointer ved Nabohjælp
2: Et overblik over hvad det kræver, for at komme godt i gang med Nabohjælp
3: Udkast til en invitation, som der kunne sendes ud til borgerne
4: Blanket til tilmelding til Nabohjælp
5: Tjekliste til sikkerhedstjek af boligen, som I kan gennemgå med fx den lokale låsesmed
6: Tjekliste til når I går en tur i området, og ser på området med tyvens øjne
 
Maya Nyborg slutter: "Forhåbentlig føler formændene sig klædt på til at formidle budskabet videre til jeres medlemmer!"

Neden for ses et udpluk af det udsendte materiale: