En gennemtænkt investering i en tennishal er sund fornuft

De tre tennisklubber i Allerød Kommune mener, at kommunen bør investere i en tennishal

Man kan investere i projekter, som giver afkast for Allerød mange år fremover. Et sådant projekt kunne være en tennishal.

Man kan investere i projekter, som giver afkast for Allerød mange år fremover. Et sådant projekt kunne være en tennishal.

Tennisklubberne i Allerød, Blovstrød og Lynge skriver et i et debatindlæg:

Allerød kommune er for tiden begunstiget af en række engangsindtægter skabt primært af grundsalg. Hvis man anvender disse penge på bedre service/normeringer, skal man også være klar på at reducere/afskedige igen, når pengene er brugt. Det virker ikke holdbart. 

Alternativt kan man investere i projekter, som giver afkast for Allerød mange år fremover. Et sådant projekt kunne være en tennishal.

Ca. 700 medlemmer
Kommunen rummer tre tennisklubber med i alt cirka 700 medlemmer. Tennisklubberne drives alle af frivillige, som tilsammen lægger arbejde i foreningerne svarende til flere fuldtidsstillinger til glæde for tennisinteresserede borgere. 

Tennis er en sport, som man kan blive ved med at spille, selv efter man har passeret pensionsalderen. Derfor har tennisklubberne også mange medlemmer i den aldersgruppe. Ældste medlem er 91 år. 

Sund fornuft at investere i aktiviteter
Hvis man køber præmissen om, at et aktivt liv (socialt og fysisk) er med til at holde kroppen frisk, så er det SUND fornuft at investere anlægskroner i aktiviteter, som henvender sig til netop denne gruppe.

Qua en stor ungdomsafdeling som tilbydes træning, så skaber tennisklubberne pt. fritidsjobs til hen ved 20 unge mennesker i kommunen. Yderligere vil en tennishal være med til at fastholde Allerød som et omdrejningspunkt for dansk kørestolstennis.

Klubberne vil selv stå for alle løbende driftsudgifter
Når der bygges en tennishal vil klubberne efterfølgende selv stå for alle løbende driftsudgifter. For kommunen er der altså alene tale om en engangsinvestering. 

Videre vil en tennishal gøre det muligt for tennisklubberne at udvide deres aktiviteter markant. Derved skabes endnu mere værdi til gavn for byens borgere. 

Alt i alt er der mange gode grunde til at prioritere en engangsinvestering i tennissporten.