Blovstrød Vandværk inviterer til 'en let anretning'

I forbindelse med afholdelsen af vandværkets ordinære generalforsamling serveres der en let anretning, og det sker i år i Sportscaféen i Blovstrødhallen

Blovstrød Vandværk - som sidste år holdt 100 års jubilæum - afvikler i år sin ordinære generalforsamling i Sportcaféen. Foto: AOB

Blovstrød Vandværk - som sidste år holdt 100 års jubilæum - afvikler i år sin ordinære generalforsamling i Sportcaféen. Foto: AOB

Den ordinære generalforsamling for Blovstrød Vandværk afholdes den 9. marts, kl. 19:30 og finder sted i Sportscaféen i Blovstrødhallen på Sortemosevej.

Servering af en let anretning
Som noget nyt i år vil bestyrelsen efter selve generalforsamlingen servere en let anretning i det håb, at der er flere, som vil møder frem til generalforsamlingen.

Af hensyn til planlægning af spisningen er tilmelding nødvendig. Tilmeldingen kan foretages ved at sende en mail til bvv@mail.dk og inden den 3. marts kl. 16:00.

Øverste myndighed
Vandværkets interne øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger bestyrelsen. På generalforsamlingen besluttes det, hvordan bestyrelsen skal forvalte økonomien og hvilke tiltag, der skal udføres i vandværket. Kort sagt - er det generalforsamlingen, som udstikker retningslinjerne for driften af dit vandværk.

Det er også på generalforsamlingen, at vandværkets fremlagte regnskaber godkendes og bestyrelsens årsberetning tages til efterretning.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referatet, og underskrives af dirigenten. Referatet af generalforsamlingen offentligøres efterfølgende på vandværkets hjemmeside, sammen med årsberetning og regnskab.