Mere om politiets orienteringsmøde

Vi bringer her lidt flere oplysninger fra Nordsjællands Politis orienteringsmøde forleden dag i Sportscaféen   

Det er nok ikke sådan, at vi skal forvente, at en ubuden gæst vil præsentere sig her i Blovstrød.

Det er nok ikke sådan, at vi skal forvente, at en ubuden gæst vil præsentere sig her i Blovstrød.

Som en opfølgning på det offentlige møde i november måned med Nordsjællands Politi vedrørende Blovstrøds naboskab til Center Sandholm, var der - som vi refererede i torsdags - et møde med politiet i Sportscaféen i Blovstrødhallen.

Mødet med politiet blev afholdt for Blovstrøds grundejerforeningers formænd og næstformænd om indbrud og tryghed i Blovstrød. Meningen var, at informationerne efterfølgende skulle viderebringes til foreningernes medlemmer ved deres årsmøder.

Bemærker man mistænkelige personer eller køretøjer i området, så noter registreringsnummeret og giv et signalement af personen - og ring til politiet på 114. Ved indbrud - ring 112.

Bemærker man mistænkelige personer eller køretøjer i området, så noter registreringsnummeret og giv et signalement af personen - og ring til politiet på 114. Ved indbrud - ring 112.

Partenerskabsaftale
Politiet har samtidig indgået en partnerskabsaftale med Allerød Kommune, og bl.a. dette møde er en del af aftalen. Ved mødet var der således også en repræsentant fra kommunen, Rahime Turan.

Som et supplement til vor artikel er der fra vore læsere kommet flere input, som vi bringer her:

Øget polititilsyn
Politiet oplyste, at der nu er også øget tilsyn, dvs. patruljering i Blovstrød-villakvartererne af både politibiler og civile politibiler. I januar måned i år var der således 467 tilsyn, dvs 15 tilsyn i døgnet. Også på de mindre villaveje.

Er det nødvendigt med denne patruljering? 
Ja, det er det desværre. I 2015 var der en 50% stigning i indbrud i Allerød, især villa-indbrud, og proportionelt flest i Blovstrød. I 2014 var der 212 indbrud i Allerød – 173 i Lillerød (1/8 af indbyggerne var ramt) og 58 i Blovstrød (1/5 af indbyggerne var ramt).

Politiet gør, hvad de kan
Der er 650 betjente i Nordsjælland, men 156 er ude i andre opgaver – det gælder bl.a. bevogtning i København, anti‐terroropgaver mm. Nordsjællands Politi er den hårdeste ramte kreds i Danmark.

Hvad kan vi selv gøre?
Derfor handlede mødet meget om, hvad vi selv kan gøre.

  •   Hvordan vi kan sikre vores boliger

  •   Hvordan vi kan samarbejde med hinanden

  •   Hvordan vi kan samarbejde med politiet.

Powerpoint-præsentation
Politiet håber meget, at de enkelte bestyrelser vil viderebringe informationerne til sine medlemmer. Der blev uddelt div. brochuremateriale og alle foreninger fik udleveret et USB-stik indeholdende aftenens Powerpoint-præsentation, med mulighed for at vise nogle af de emner, der blev gennemgået, ved deres årsmødet.

                   Partnerskabsaftalen mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Politi.

                   Partnerskabsaftalen mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Politi.

LÆS OGSÅ: Politiets orienteringsmøde
                      Partnerskabsaftale