BIF-fodbold holder generalforsamling

Fodboldklubben i Blovstrød holder i år generalforsamling den 17. februar i Blovstrødhallen

BIF-fodbold holder generalforsamling.  Foto: Phillip Nørgaard

BIF-fodbold holder generalforsamling.  Foto: Phillip Nørgaard

Så er det generalforsamlingernes tid, og Blovstrød IF-fodbold afholder deres ordinære generalforsamling onsdag, den 17. februar, kl. 19:00 i klublokalet i Blovstrødhallen.

Dagsordenen lyder således:
1) Formanden byder velkommen.
2) Valg af dirigent og valg af referent.
3) Bestyrelsen aflægger beretning for år 2015.
4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2015.
5) Kassereren fremlægger bestyrelsens budgetforslag for 2016 til godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent for år 2016.
7) Behandling af indkomne forslag. 
8) Valg til afdelingsbestyrelsen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
- Valg af kasserer for 2 år (pt Peter Tømming)
- Valg af ungdomsformand for 2 år (pt Mark Andersson)
- Valg af menigt medlem for 2 år (pt Niels Dreyer, som ønsker at udtræde af bestyrelsen)
- Valg af menigt medlem for 2 år (pt Jan Plum)

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år (pt Jacob Saaby Sørensen).
10) Valg af revisorsuppleant for 1 år (pt Frank Skade Nielsen).
11) Eventuelt.