Orienteringsmøde med Nordsjællands Politi

De fleste af Blovstrøds grundejerforeninger var repræsenteret i går ved politiets orienteringsmøde i Sportscaféen 

Næsten alle grundejerforeninger i Blovstrød var repræsenteret ved politiets orienteringsmøde i  Sportscaféen. Foto: AOB

Næsten alle grundejerforeninger i Blovstrød var repræsenteret ved politiets orienteringsmøde i  Sportscaféen. Foto: AOB

Næsten alle Blovstrøds 18 grundejerforeninger var mødt op til et orienteringsmøde med Nordsjællands Politi i går aftes. Emnet handlede om indbrudssikring, Nabohjælp og så en overordnet drøftelse om trykhed. 

Hensigten med mødet var at klæde formænd og næstformænd på således, at de kan tage koncepterne med tilbage til deres respektive generalforsamlinger, og på den måde nå så mange Blovstrød-borgere som muligt. 

Gennem hele mødet var der en flot Powerpoint-visualisering, hvor man gennemgik de forskellige emner, og løbende var der gode spørgsmål fra tilhørerne. 

Efter mødet blev der uddelt diverse brochuremateriale, som nærmere skulle studeres og forelægges ved de respektive grundejerforeningers generalforsamlinger. Materialet bestod af: "Beskyt dig mod indbrud", "Et vågent øje", "Gør en forskel", "Indbrud sker ikke kun for naboen" og "Med nabohjælp er der altid nogen hjemme".

Flere gav udtryk for, at man havde fået nye oplysninger med hjem, bl.a. en ny måde at mærke sine værdifulde genstande med en DNA-metode samt Nabohjælp-funktionen, hvor "der altid var nogen hjemme". Et godt initiativ fra politiets side, som ganske givet skal udbygges med nye mødeemner. 

Vi bringer her nogle enkelte 'klip' fra den omfattende Powerpoint-gennemgang. 

Bemærk at i Blovstrød er ikonerne for indbrud så tætte, at symbolerne brænder helt sammen. I  ndbruddene i Blovstrød er steget med 100% i det sidste år!

Bemærk at i Blovstrød er ikonerne for indbrud så tætte, at symbolerne brænder helt sammen. Indbruddene i Blovstrød er steget med 100% i det sidste år!

Østervang her I Blovstrød har en beklagelig rekord, hvor der i 2015 er begået 7 indbrud. 

Østervang her I Blovstrød har en beklagelig rekord, hvor der i 2015 er begået 7 indbrud. 

Hvad kan vi gøre som Blovstrød-borgere for at sikre os bedst mulig?

Hvad kan vi gøre som Blovstrød-borgere for at sikre os bedst mulig?

De sikreste nøglersystemer er de to til venstre.

De sikreste nøglersystemer er de to til venstre.

En ny måde at mærke sine værdifulde genstande på er DNA-metoden. 

En ny måde at mærke sine værdifulde genstande på er DNA-metoden. 

'Nabohjælp' er en gratis sikkerheds-ordning støttet af TrygFonden.

'Nabohjælp' er en gratis sikkerheds-ordning støttet af TrygFonden.

I 'Nabohjælp' bliver der opbygget et primært- og sekundært netværk.

I 'Nabohjælp' bliver der opbygget et primært- og sekundært netværk.

Opsæt et Nabohjælp-skilt, hvis man er en gruppe, som tilmelder sig ordningen. 

Opsæt et Nabohjælp-skilt, hvis man er en gruppe, som tilmelder sig ordningen.