Blovstrød-bageren er i knibe blandt afskærmninger og maskiner

Rustik-bageriet på Kongevejen har for tiden store problemer med at holde åbent og få kunderne til at finde vej

Blovstrød-bageren ligger for tiden bag maskiner og afspærringer og må lukke ad flere omgange. Foto: AOB

Blovstrød-bageren ligger for tiden bag maskiner og afspærringer og må lukke ad flere omgange. Foto: AOB

En Blovstrød-borger, Bille Thøgersen på Elmevej, har i dag på Allerød Nyts hjemmeside et indlæg om arbejdsforholdene omkring Blovstrød-bageren på Kongevejen. Bageren har for tiden store problemer med at kunne holde åbent og få kunderne til at finde vej til butikken.

Bille Thøgersen skriver bl.a.: "På Kongevejen gælder entreprenørernes junglelov. På beskytterens foranledning lægges der chaussésten på den kommende stillevej gennem Blovstrød, og som alt vejarbejde foregår det i magstempo, sådan at alle, navnlig de direkte berørte, generes mest muligt. Entreprenørsadisme?"

Måtte lukke en hel uge
Bille Thøgersen fortsætter: "Den mest berørte, fordi denne trues på sit brød, er den stedlige bager, Nordsjællands bedste, mindst! Denne har været ude for, at adgangen til forretningen uden varsel blev spærret af gravearbejde. Kun henvendelse til kommunen formåede entreprenøren til at etablere midlertidig adgang. Det er så den eneste hjælp, kommunen har ydet. I januar tvang entreprenøren, Barslund, bageren til at lukke en hel uge, hvor han så intet foretog sig. Undskyldning: Særdeles forudsigelig frost.

Fare for deres liv
Lige nu er der kun adgang til forretningen ved at krydse Kongevejen uden for fodgængerovergange, så Blovstrød Skoles elever, som ellers i stor stil får sunde sandwicher hos Rustik-bageren, kun kan få dem med fare for deres liv. 

Henvendelser til entreprenøren om at udføre det nødvendige arbejde foran forretningen på dennes lukkedag er blevet ignoreret. Ydermere vil entreprenøren nu igen tvinge forretningen til at lukke en hel uge." 

Erstatning afvises blankt
Bille Thøgersen slutter: "Kommunen vil intet gøre. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste afvises blankt. Det må være på sin plads at spørge politikerne, om entreprenøren i kontrakten har fået frie hænder til at håndhæve sin egen lov i Blovstrød."

OPDATERING:
AOB har efterfølgende talt med bagerdamen, som til fulde kan bekræfte Bille Thøgersens beretning. Bageren siger: "Vi taber hver dag penge på dette vejprojekt, og det værste er næsten, at entreprenøren ikke overholder de aftaler, der er blevet indgået - nu må vi lukke igen fra på mandag og frem til torsdag - med tab til følge"