Kæmpe fjernvarme-projekt godkendt

Både Høveltegård og Høvelte Kaserne skal forsynes med fjernvarme fra Birkerød

Da der skal graves langs Kongevejen fra Birkerød til Høvelte, vil det blive meget synligt, mens udførelsen står på. Rød ledning = forsyningsledning. Blå og sort ledning = stikledninger.

Da der skal graves langs Kongevejen fra Birkerød til Høvelte, vil det blive meget synligt, mens udførelsen står på. Rød ledning = forsyningsledning. Blå og sort ledning = stikledninger.

FJERNVARME  Allerød Byråd gav på byrådsmødet den 15. december 2016 tilladelse til et kæmpe fjernvarmeprojekt, hvor både Høveltegård og Høvelte Kaserne skal forsynes med fjernvarme fra Byagervej i Birkerød. Da der skal graves langs Kongevejen fra Birkerød til Høvelte, vil det blive meget synligt, mens udførelsen står på.

Miljø og energi
Forvaltningen vurderer, at projektet medfører en væsentlig miljømæssig gevinst ved reducering af CO2-emissionen med 700 ton/20 år. Projektet bidrager således til opnåelse af varmeforsyningslovens mål om at udfase fossile brændstoffer såvel som Allerød Kommunes lokale CO2-mål i henhold til kommunens klimastrategi, GreenCity-mål m.m.