Stort byggeri på Høvelte Kaserne i 2017

Garderkasernen i Høvelte skal moderniseres for 56 millioner kroner til næste år

Garderkasernen i Høvelte skal have nye standardgarager sammenbygget med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter for i alt 56 mio. kroner. Foto: AOB

Garderkasernen i Høvelte skal have nye standardgarager sammenbygget med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter for i alt 56 mio. kroner. Foto: AOB

Høvelte Kaserne skal moderniseres, idet der er afsat penge til bl.a. nybyggeri af garager, værksteder samt badefaciliteter.

Det er ikke blot Høvelte Kaserne, som har fået bevilget penge til moderniseringer. Det gælder i alt fem kaserner i Slagelse, Holstrebro, Skive, Oksbøl, og Høvelte. Det har Folketingets finansudvalg givet grønt lys for - og der er i alt bevilget 283 mio. kroner til 1. fase. Men den samlede pris for moderniseringen af hærens kaserner bliver et noget større beløb - et sted mellem 1,2 og 1,5 milliarder kroner.

Høvelte Kaserne
Garderkasernen i Høvelte skal have bygget en ny standardgarage sammenbygget med materiel-, bade- og omklædningsfaciliteter til 160 mænd/kvinder til en pris for i alt 56 mio. kroner.
 
Bygningen vil blive anvendt af et Panserinfanterikompagni ved Den Kongelige Livgarde. Enheden flytter fra kolde garager, der som en del af fase 2 vil blive revet ned. Enhedens nuværende bade- og omklædningsfaciliteter vil efterfølgende kunne anvendes i forbindelse med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsens øvrige kapacitetstilpasning.

Udføres i 2017/2018
Projekteringen er allerede gennemført, og udbudsprocessen påbegyndes omkring den 15. marts og forventes at vare ind til sommeren 2017, hvorefter der kan indgås kontrakter. Grundet det nuværende pres på byggemarkedet vil der være en periode fra indgåelse af kontrakterne til selve arbejdet går i gang, da der pt. er meget lange leveringstider på bl.a. betonelementer. Derfor forventes arbejderne først at påbegyndes i slutningen af 2017 og med aflevering ultimo 2018.

For os i Blovstrød er investeringen et signal om - men ikke nogen garanti for - at Høvelte Kaserne forbliver garnison i en rum tid fremover.