Sjælsø Skydebane vil nu blive overdækket

Nu har Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstet landzonetilladelsen, hvilket bevirker, at Forsvaret nu vil overdække skydebanen

Allerød Kommune havde i sin tid givet landzonetilladelse til en overdækning af Sjælsø Skydebane. Dette var der flere naboer som klagede over, men nu har Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstet landzonetilladelsen. Forsvaret må således overdække skydebanen. Foto: AOB

Allerød Kommune havde i sin tid givet landzonetilladelse til en overdækning af Sjælsø Skydebane. Dette var der flere naboer som klagede over, men nu har Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstet landzonetilladelsen. Forsvaret må således overdække skydebanen. Foto: AOB

I januar måned 2015 gav Allerød Kommune landzonetilladelse til en overdækning af Sjælsø Skydebane. Naboer i Hørsholm og Rudersdal Kommuner klagede over tilladelsen, men nu har Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstet landzonetilladelsen. Det skriver sn.dk og uddyber:

Det sker efter at nævnet i oktober måned besigtigede området og betyder, at Forsvaret nu kan opføre et stålskelet på skydebanen. Formålet med skelettet er at fjerne de værste lydgener fra de nærmeste beboere. Der har ikke været skudt på Sjælsø Skydebane siden august 2014 netop på grund af klager fra naboerne. Og som endnu en følge af klagerne blev projektet med at støjdæmpe banerne ligeledes sat i bero.

Hvorfor placere et monstrum som det store stålskelet?
Sn.dk skriver videre: En af naboerne til skydebanen, Fleming Schjødt-Eriksen, har tidligere til Frederiksborg Amts Avis sat ord på bekymringen i forhold til overdækningen af skydebanen.

"Hvorfor placere sådan et monstrum som det store stålskelet i et fredet område, og hvor vi også vil blive generet af det lys, som anlægget fremkalder, når der skydes i mørke. Jeg synes, at Forsvaret bør fortsætte med at køre til andre skydebaner og derved spare de mange millioner. Vi har ingen ønsker om, at Livgarden skal forlade Høvelte, men alene at skyderiet standses," sagde han i juni måned til avisen.

Udover ovennævnte har naboerne klaget over en landzonetilladelse, som Forsvaret har fået til at etablere et nyt maskin- og skydehus på den eksisterende flugtskydebane.

Der blev også afleveret en klage over, at anlægget ikke var screenet i henhold til VVM-bestemmelserne.

Endelig klagede de omkringboende ligeledes over en miljøgodkendelsen fra juni 2015.

Ikke yderligere klagemuligheder
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 18. november i år kommunens afgørelser om landzonetilladelse og VVM-redegørelse såvel som miljøgodkendelse.

Der er nu ikke yderligere klagemuligheder for skydebanens naboer i disse sager.


LÆS OGSÅ: Naboer trætte af skydebane